Vil ha fotlenke på voldelige menn

I familievoldssaker bør voldsalarmen til offeret byttes ut med elektronisk fotlenke på gjerningsmannen, mener advokat. En god idé, synes politimester.

fotlenke
Foto: SVEIN JACOB MATHISEN

Flere personer som er dømt til å holde seg unna et bestemt område bør bli dømt til å bære en såkalt omvendt voldsalarm, mener advokat Ann-Iren Skjelbred.

Hun sier at det i de fleste tilfeller vil være snakk om familievoldssaker der kvinnen er offeret, og at det påvirker både kvinnen og barna dersom gjerningsmannen gjentatte ganger forfølger og truer kvinnen.

– Disse kvinnene lever i konstant frykt, de ser seg over skulderen og tør ikke å gå ut alene. Det er viktigere at disse får leve i sitt vante miljø og slippe å bryte opp sitt nettverk, og at byrden legges over på gjerningsmannen.

Vanskelig for politiet

Ann-Iren Skjelbred

Advokat Ann-Iren Skjelbred sier at det i flere saker med partnerdrap har vært gjentatt kontakt med politiet. Hun mener bruken av omvendt voldsalarm vil virke forebyggende mot partnerdrap.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Ei fotlenke av denne typen, ofte kalt omvendt voldsalarm, er utstyrt med GPS slik at den piper hver gang personen som bærer den kommer innenfor området han har forbud mot å være i. Ordningen med omvendt voldsalarm har eksistert i 22 måneder, men er nesten ikke brukt.

Det reagerer Skjelbred sterkt på. Hun peker på at 850 kvinner og barn lever på hemmelig adresse i dag på grunn av fare for vold.

– I en sak der jeg representerte offeret fikk jeg vite av påtaleansvarlige at de ikke ville legge ned påstand om fotlenke fordi det var vanskelig å gjennomføre for politiet. Jeg synes det er veldig spesielt.

Positiv politimester

Politimester Rune Bård Hansen i Vestfold politidistrikt synes det er en god idé å idømme denne typen gjerningspersoner omvendt voldsalarm.

– For meg høres det logisk ut at det ikke bestandig må være den som har blitt utsatt for krenkende opptreden som må trykke på alarmknappen, men at det faktisk er gjerningspersonen som automatisk sender varsel til politiet når man kommer for nær det aktuelle området.

– Brukes for lite

Politimester Rune B. Hansen

Politimester Rune B. Hansen sier at Politidirektoratet har skrevet brev der det pekes på at ordningen med omvendt voldsalarm skal vies større oppmerksomhet.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

I dag er det så langt politimester Hansen kjenner til bare i en sak at gjerningsmannen er idømt omvendt voldsalarm.

– Bare én dom på 22 måneder synes å være altfor lite.

– Så hva vil du som leder av Vestfold politidistrikt gjøre for å sørge for at ordningen med omvendt voldsalarm blir bedre kjent?

– Jeg vil ta det opp med kriminalavdelingene i Vestfold-byene og de påtaleansvarlige slik at ordningen skal vurderes i alle tilfeller hvor det kan være aktuelt. Man kan godt se for seg at det kan være i en god del saker.