Hopp til innhold

Venter fortsatt på erstatning

Åtte måneders ventetid på erstatningssøknader er nå oppe i to og et halvt år.

Staten bryter sine løfter til barnehjems- foster- og skolebarn, mener Stiftelsen Rettferd for Taperne.

Åtte måneder behandlingstid på erstatningssøknadene har blitt til to og et halv år.

Anna Elisabeth Samuelsen fra Skien er en av dem som fortsatt venter.

- Staten og barnevernet ødela ungdomstiden mi, og mye av voksentiden mi. Jeg kan ikke forstå at man kan bruke så lang tid på sånne saker for mennesker som har vært såret og krenket gjennom et langt liv.

- Betyr vi ingenting?

Anna Elisabeth Samuelsen har ventet i over to år på et svar på om hun får erstatning for en barndom fylt av mobbing, lite skolegang og barnehjemsopphold.

- Det virker som om vi ikke betyr noenting vi.

Leder Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for Taperne
Foto: Jorun Vang / NRK

Ola Ødegaard, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for Taperne sier de ble lovet at det skulle ta opp til 8 måneder å behandle erstatningssøknadene. To og et halvt år etter venter 450 av medlemmene fortsatt på svar.

- Dette gjør at disse menneskene får store psykiske problemer, og i verste fall kan dette ende med flere selvmord enn det vi allerede har hatt.

Tungrodd byråkrati

Mens enkelte kommuner bruker et halvt år på å utbetale opptil 750.000 kroner i erstatning, bruker staten tre ganger så lang tid på å betale ut halvparten.

Det er mange utålmodige som ringer og etterlyser svar på søknaden sin. Marit Gjærum, avdelingsdirektør i Barne- ungdoms og familiedirektoratet sier behandlingstiden skal ned.

- Vi synes saksbehandlingstid og lang ventetid er en ytterligere belastning for en gruppe som allerede har opplevd alvorlige krenkelser. Så vi jobber det vi kan for å komme ned i saksbehandlingstid dette året. Deretter håper jeg vi kan komme ytterligere ned, sier hun.