Utbrudd av smittefarlig bisykdom

Mattilsynet i Vestfold har fått en bigård på Tjøme sanert etter utbrudd av en smittefarlig sykdom.

Stig Atle Vange er distriktsjef i Mattilsynet

Stig Atle Vange håper de har klart å forhindre spredning av sykdommen.

Foto: Sigbjørn Larsen / NRK

Mattilsynet har fått destruert en bigård på Tjøme etter utbrudd av den smittefarlige bisykdommen yngelråte.

Sykdommen som kan ta livet av hele bisamfunn, angriper yngelen. Etter egglegging kommer det inn en bakterie i yngelen som tar livet av ungene. Etter hvert vil den smittefarlige sykdommen kunne utrydde hele bisamfunn.

I England har denne sykdommen utryddet store deler av bestanden.

– Det er første gang at denne smittefarlige sykdommen er påvist i Vestfold. Det sier distriktssjef i Mattilsynet, Stig Atle Vange.

Les også:

– En voldsom jobb

Birøkter Markus Lundevold har måttet sanere hele bigården sin på Tjøme, ta livet av alle biene og brenne alt utstyr, for å hindre at sykdommen skal spre seg videre.

– Det har vært en voldsom jobb og er slett ikke lystelig, sier den erfarne birøkteren Markus Lundevald.

Han har nå tilintetgjort alle biene, sanert gården og brent utstyret. Jorda der bikubene har stått er endevendt og kalket. Det er opprettet en sikkerhetssone på tre kilometer rundt bigården.

En annen birøkter på Tjøme ligger innenfor denne sonen. Det betyr at biene herfra ikke kan flyttes. Det er også tatt prøver fra denne gården, for å sjekke at ikke også de har fått i seg smitten. Prøvene herfra er ennå ikke klare.

– Vi håper at vi med en så rask reaksjon har klart å forhindre at sykdommen skal spre seg videre, sier Vange.