Hopp til innhold

Ungdomspartiene uenige om stemmerett for 16-åringer

Ungdomspartiene på høyresiden er imot stemmerett for 16-åringer, venstresiden er for.

Stemmerett for 16-åringer

Under evalueringen i 2011 ble det valgt inn flere unge kandidater i forsøkskommunene enn i kommunene uten forsøk. Samtidig er det lite som tyder på at forsøket førte til økt politisk modenhet blant 16- og 17-åringene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket.

Dette er Oppegård, Gausdal, Gol, Horten, Lillesand, Hå, Kristiansund, Klæbu, Målselv og Vadsø. I tillegg vil kommunene Marker, Hamar, Porsgrunn, Mandal, Stavanger, Austevoll, Luster, Namdalseid, Tysfjord, og Kautokeino delta. Disse kommunene deltok også under forsøket ved valget i 2011. 124 kommuner søkte om å delta.

Jeg synes det er en dårlig idé. Når man er 16 år er man ikke myndig til åbestemme over eget liv, og da skal man ikke bestemme over andres, sier Mats Erik Pettersen i Fremskrittspartiets ungdom.

Får støtte fra Unge Høyre og KRFU

Ellen Smenes

Ellen Smenes i Krfu, mener stemmeretten hører sammen med å bli myndig.

Foto: Privat

Daniel Kittilsen Henriksen i Unge Høyre mener det er viktigere aldersskille som går ved 18 år enn ved 16. Det mener også Ellen Smenes i KRFU.

– Å bli myndig og 18 medfører rettigheter og plikter, blant annet retten til å ta førerkortet, og plikten til å kunne stemme under valg.

Sosialistisk Ungdom er for at 16-åringer skal få stemme. Det samme mener også Grønn Ungdom og AUF.

Skeptisk til forsøket

Ida Riis-Johansen i Senterungdommen er mot permanent stemmerett helt ned til 16 år, og hun er skeptisk til forsøket som nå blir gjentatt.

Ida Riis-Johansen

Ida Riis-Johansen i Senterungdommen er mot permanent stemmerett heilt ned til 16 år.

Foto: Lorentz Berg / NRK

– Dette blir dyttet på ovenfra, det er ingen 16-åringer selv som har spurt om dette. Dette er ikke måten å få frem engasjement hos 16 og 17-åringer. De kan påvirke politikken på mange andre måter uten å stemme.

Evalueringen av forsøk i 2011 viste store variasjoner i valgdeltakelsen blant ungdommene i kommunene som deltok. Valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene var høyere sammenliknet med 18- og 19-åringene, som også var førstegangsvelgere.