Uenige om hjemmelekser

KrFs skolepolitiske talsmann mener hjemmelekser er en faglig og sosial suksessfaktor. Han møter motstand fra Sosialistisk Venstreparti.

Hjemmelekser

Skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand fra Tønsberg, mener hjemmelekser og engasjerte foreldre er en viktig faktor for faglig og sosial suksess på skolen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Bettina Brinkmann / Maxppp

Det er lederen av Foreldreutvalget i Grunnutdanningen, Elisabeth Strengen Gundersen, som vil avskaffe lekser slik vi kjenner det i dag. Hun mener de kan bidra til å forsterke sosiale forskjeller i skolen.

Det er KrFs Anders Tyvand uenig i. Han har i et debattinnlegg uttalt at foreldre er en av de viktigste forutsetningene for at barn skal lykkes på skolen, og at lekser er et viktig verktøy for å utjevne sosiale forskjeller.

– Det er faktisk en av de viktigste suksessfaktorene både faglig og sosialt. Barnefamilier i dag er aktive og har mye på kalenderen. Hvis man da fjerner lekser, er jeg redd skolearbeidet fort havner i bakre rekke i hjemmet, sier Tyvand til NRK.

Anders Tyvand

Skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Bør gjøres på skolen

Leder for Sosialistisk Venstreparti i Tønsberg, Lars Egeland, mener tvert om at lekser bør gjøres i "arbeidsdagen", og at foreldrene i større grad bør engasjeres på andre arenaer enn lekser.

– Samarbeidet hjem-skole er viktig, men det er andre ting man heller bør gjøre enn å sjekke egne barns lekser. Gjøres lekser på skolen kan man aktivisere foreldrene på andre ting som skole- og klassemiljø og mobbing, mener Egeland.

Lars Egeland

Leder i Sosialistisk Venstreparti i Tønsberg, Lars Egeland.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

De to politikerne er enige i et par ting, og det er at foreldre er individuelle og har forskjellige tilnærminger til leksearbeid hjemme, og at tidsklemma er en større faktor i dag enn før.

– Barn har mer og mer aktiviteter, og lekser blir liksom noe du skal gjøre når alle andres arbeidsdag er over. Det er rett og slett ikke riktig. Da er det bedre å få gjort det på skolen og være ferdig med arbeidsdagen, sier Egeland.

Noe av poenget er at de mest ressurssterke foreldrene kommer til å følge opp barnet sitt okke som, ifølge Tyvand.

– Mens noen ville, hvis du fjerner leksene, distansert seg i mye større grad i det som foregår på skolen, mener han.