To millioner for øresus

Han var helikopterpilot i Nordsjøen, nå sliter han med øresus, søvnproblemer og depresjoner.

Amund-Ragnar Bjerkeseth fra Porsgrunn får nå to millioner kroner i yrkesskadeerstatning for å ha pådratt seg tinnitus eller øresus.

Flere runder i retten

Bjerkseth har gått flere runder i retten mot forsikringsselskapet If, som mener han ikke har krav på erstatning. Onsdag kom kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, og da vant han over forsikringsselskapet.

Som helikopterpilot har han vært utsatt for flere typer støy. Blant annet fra motor, rotorblader og radiostøy i øreklokken. Bjerkeseth har hele tiden hevdet at hans hørselproblemer kommer fra den støyen han har vært utsatt for i cockpit.

Mistet lisensen

I 2001 mistet han lisensen som pilot med bakgrunn i problemene han har med hørselen. Forsikringsselskapet If har hele tiden hevdet at øresus ikke kan betegnes som en yrkesskade.

Generalsekretær i HLF (Hørselshemmedes landsforbund) Geir Lippestad er glad for at Bjerkeseth vant frem med sin sak. Han mener dette er en unik sak som vil ha stor prinsipiell betydning i lignende saker.