Hopp til innhold

Høyeste arbeidsledighet i landet

Arbeidsledigheten i Telemark er nå høyest i landet. Og det er vanskeligst å få seg jobb i byene her i fylket.

NAV
Foto: Hans Erik Weiby

Mens arbeidsledigheten ellers i landet er på 2,7 prosent, har den steget til 3,4 prosent i Telemark. Ifølge de dystre desembertallene fra NAV er 2911 personer helt uten arbeid her i fylket.

På bare ett år har arbeidsledigheten i Telemark økt med 14 prosent. I landet for øvrig har ledigheten økt med bare 2 prosent. Ledigheten øker i alle aldersgrupper med unntak av de under 19 år hvor ledigheten er stabil. Unge mellom 25 og 29 år utgjør den største gruppa av arbeidsledige i Telemark. 793 av de ledige har innvandrerbakgrunn.

– Det har vært mange permitteringer og oppsigelser blant mindre bedrifter den siste tida. Samtidig er Telemark fylke sårbart i forhold til endringene vi ser i den økonomiske situasjonen nasjonalt. Fremdeles er det lav ledighet i mange kommuner i fylket vårt som viser at det er gode muligheter for arbeidssøkere oer kommunegrensene, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Vanskeligst i byene

Det er vanskeligst å få seg jobb i Skien, Porsgrunn eller i Notodden. Her er antall ledige høyere enn gjennomsnittet ellers i fylket, mens resten av kommunene ligger under gjennomsnittet. Aller lavest er ledigheten i Seljord, som fortsatt er en prosent.

Terje Tønnessen

Fylkesdirektør Terje Tønnessen sier det har vært mange permitteringer og oppsigelser i småbedrifter den siste tida.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Vi ser for oss at ledigheten vil fortsette å øke framover og at den vil ligge høyere i 2015. Ledigheten øker mest i byene og det er lavere ledighet i distriktene. Det er et veldig skille mellom by og land.

- Hvorfor er arbeidsledigheten lavere utenfor byene?

Jeg tror mange mindre kommuner har en del befolkning som er vant til å pendle enten daglig eller ukentlig, og at det er en tradisjon for dette.

Ifølge tall fra NAV hadde i desember 784 personer vært registrert som arbeidsledige i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på over 300 personer på ett år.

Størst økning innen reiseliv og transport

Arbeidsledigheten har økt med 54 prosent i reiselivs- og transportbransjen og 48 prosent innenfor ingeniør- og IKT-fag. Blant industriarbeiderne økte ledigheten med tre prosent. i alt er det 437 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.

Lysningen er innen helse, pleie og omsorg, samt undervisning. Her det det en nedgang i ledigheten med minus en og minus to prosent. Innen helse, pleie og omsorg er det lyst ut flest stillinger i desember måned.