Tegnet forsikring – opplyste ikke om kreft

En kvinne i slutten av 40-årene er i Sandefjord tingrett dømt til åtte måneders fengsel for forsikringsbedrageri.

Tingrett rettsal

FORSIKRINGSBEDRAGERI: En kvinne i slutten av 40-årene opplyste ikke om kreftdiagnose da hun tegnet personforsikring.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kvinnen tegnet personforsikring hos IF Skadeforsikring i september 2013 og utelot å opplyse om at hun nylig hadde vært igjennom en kreftoperasjon i Litauen.

Et halvt år senere fikk hun påvist ondartet svulst i livmorhalsen, og hun fikk etter hvert utbetalt 500 000 kroner av forsikringsselskapet.

Da If Skadeforsikring fikk inn et anonymt tips om at kvinnen hadde fått pengene urettmessig utbetalt, satte forsikringsselskapet i gang etterforskning.

Bare blodprøver

Kvinnen ble kalt inn til møte, der hun forklarte at hun bare hadde tatt noen blodprøver hos fastlegen i Litauen. Hun ga samtidig If fullmakt til å hente inn helseopplysninger om henne fra Litauen.

Ifs representant sendte en forespørsel til kreftinstituttet i Vilnius og fant ut at kvinnen hadde vært innlagt og operert for kreft i livmorhalsen bare en måned før hun tegnet personforsikring hos If Skadeforsikring.

I papirene sto det også at alt kreftvevet ikke var fjernet, og at de anbefalte videre behandling.

Språkproblemer

I samtaler med If og politiet har kvinnen gitt forskjellige forklaringer, som i hovedsak går ut på at hun ikke skjønte spørsmålene i helseskjemaet.

Retten festet ikke lit til kvinnens forklaring og dømte henne til åtte måneders fengsel for forsikringsbedrageri.

Hun må også betale tilbake de 500 000 kronene hun fikk fra If Skadeforsikring.