Sykehuset Telemark kritiseres i drapssak

Noen dager etter utskrivelse fra Sykehuset Telemark ble en mann siktet for et drap i Skien i juli i fjor. Mannen fikk ikke forsvarlig behandling, mener Fylkesmannen.

Politiet undersøker åstedet etter drapet i Odins gate 10 i Skien

Politiet gjør her undersøkelser etter drapet i Odins gate i Skien i juli i fjor.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Sykehuset Telemark varslet selv Statens helsetilsyn etter at mannen ble siktet for drapet. I tillegg har pasientens pårørende sendt en klage til Fylkesmannen.

– Dette er en alvorlig og trist sak, og etter hendelsen i fjor sommer har vi gjennomgått saken ved flere anledninger, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning i en pressemelding.

Han forteller at dette er en svært kompleks sak, både juridisk og faglig. Pasienten har vært i et langvarig behandlingsforløp og det har vært mange instanser involvert.

Fylkesmannen mener at mannens psykisk lidelse ikke ble tilstrekkelig utredet, og at han ved siste innleggelse ikke ble observert lenge nok.

– Vi har mottatt konklusjonen til Fylkesmannen og vil gjennomgå denne med ledere og behandlere. Selv om vi har mange gode fagfolk kan det også skje at vi kan gjøre feil og vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, sier Rønning.

Politiet i Odins gate Skien

Krimteknikere fra politiet undersøkte leiligheten der den drepte ble funnet.

Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

For kort observasjonstid

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase, sier at denne saken har blitt gjennomgått nøye etter at mannen ble siktet for drap.

Fylkeslege, Steinar Aase

Steinar Aase er fylkeslege i Telemark.

Foto: Jonas Sivertsen Fossing / NRK

– Det har vært et langvarig behandlingsforløp og det er deler av det som vi mener ikke har vært forsvarlig. Spesielt det at han etter siste innleggelse ble skrevet ut etter en observasjonstid, som vi mener var for kort, sier Aase.

– Vi mener at han under den siste innleggelsen burde vært holdt til utredning i lengre tid på sykehuset før han ble utskrevet, og det er særlig det som ligger til grunn for at vi har karakterisert dette som uforsvarlig utredning.

Seksjon for akuttpsykiatri, Skien

Mannen ble utskrevet fra Sykehuset Telemark noen dager før han ble siktet for drap.

Foto: Anne Lognvik