SV skuffet over veivalg

Olav Sannes Vika (SV) misliker at regjeringen går for ringveikonseptet som grunnlag for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen. En av årsakene er at solnedgangen forsvinner.

Kanalen mellom Tønsberg og Nøtterøy

Løsningen med ny parallell kanalbru og øst-løsningen er skrinlagt for godt etter at regjeringen la fram sitt vedtak fredag.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det er altså én av årsakene til at nord-sør-løsningen er dårlig, ifølge Olav Sannes Vika i Tønsberg SV.

Samferdselsdepartementet har besluttet at Ringveikonseptet, altså en ny fastlandsforbindelse skal gå mellom Nøtterøy og Tønsberg via Korten eller Jarlsberg.

– Hele bystyret, inklusive Arbeiderpartiet og Petter Berg, har pekt på øst-alternativet. Der har du muligheten til å lage en bru som ikke tar solnedgangen i byfjorden, der har du muligheten til å lage en veiforbindelse som bygger på at vi ikke skal ha flere biler.

Olav Sannes Vika

Olav Sannes Vika fra Sosialistisk venstreparti i Tønsberg.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det som ble presentert i dag er typiske løsninger som befolkningen ikke vil ha, mener Sannes Vika.

– Det legger heller ikke til rette for en ordentlig kollektivsatsing. Det er kjempeskuffende at regjeringa ikke vil se på øst-forbindelsen.

– Nå kan vi virkelig sette fart

Sier Petter Berg (H), ordfører i Tønsberg. Han er svært fornøyd med konklusjonen som ble lagt fram i dag.

– Det er et vedtak som er i tråd med alle faglige utredninger og veldig tydelige flertall i kommunene og fylkeskommunen.

Petter Berg

Petter Berg (H) er ordfører i Tønsberg.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det betyr at verken øst-alternativet eller vestfjordforbindelse skal utredes videre.

– Det betyr at vi virkelig kan sette fart på en løsning for byen og hele regionen, som både næringsliv og innbyggere lenge har etterspurt, sier Berg.

Hovedhensikten er å få trafikken ut av byen

Samferdselsdepartementet sier selv at en av hovedhensiktene med nettopp nord-sør-løsningen er å få gjennomfartstrafikken vekk fra sentrum, og å ta byen tilbake.

– Det åpner for at Nedre Langgate kan bli en miljøgate og få vekk den sperren gata er for hele byutviklingen, sier Berg, som poengterer at økt trafikk skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Sannes Vika er enig i at det er bra å bli kvitt biltrafikken i sentrum, men sier det også hadde skjedd med øst-løsningen.

– Med tunnel til Korten så må det være fire felt, det vil legge til rette for en massiv økning i biltrafikken. Blir det bru over byfjorden til Jarlsberg er problemet at vi ikke får gjort noe med sentrumstrafikken, for denne løsningen vil bare virke i forhold til E18. Så dette er ikke en gledens dag for meg, slår Sannes Vika fast.

Grunnforholdene i Byfjorden kjenner vi ikke til, sier Sannes Vika, og han er redd for at den eneste løsningen da blir bru siden øst-løsningen er skrinlagt.