Hopp til innhold

Bråstopp i bruk av kontanter etter korona

Finans Norge tror kontanter delvis vil forsvinne fra det norske samfunnet. Det bekymrer Nokas.

Nokas kontantlager

NEDGANG: Aldri før har det vært en lignende nedgang i folks bruk av mynter og sedler.

Foto: Nokas

Etter at Norge stengte 12. mars 2020, skjedde det nesten over natta. Nordmenn har omtrent sluttet å bruke kontanter.

Mange butikker vil ikke ta imot kontanter nå. Grunnen til det er hensynet til smittevern. De foretrekker heller at folk «tapper» med bankkortet.

Den største nedgangen sees på uttak i minibank. Aldri før har det vært en lignende utvikling, ifølge Nokas.

Deres tall viser at kontantbruken gikk ned med over 40 prosent i april, sammenlignet med året før. Tidligere har nedgangen vært på 6–7 prosent i året.

Kontanter

Uttak i minibank gikk ned nesten 50 prosent etter 12. mars.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Et demokratisk problem

Sjef for Nokas kontantvirksomhet, Gisle Sveva, er urolig. Han mener kontanter spiller en viktig rolle i samfunnet.

– Vi kan få en varig nedgang i bruk av kontanter.

Dersom kontantene blir borte, ser han flere ulike problemstillinger. Sveva peker på at vi er i en økonomi som er sterkt preget av nedgang.

– Vi har nullrente fra sentralbanken i Norge. Det er negativ rente i andre land. Kontanter er det eneste middelet som hindrer kommersielle banker i å sette negativ rente på innskudd.

Med negativ rente vil bankene gradvis kunne spise av folks sparepenger, mener han.

Sveva viser også til at det er grupper i befolkningen som ikke kan bruke digitale løsninger.

– Det er ofte svakere grupper i samfunnet vårt. Slik blir det også et demokratisk problem.

Gisle Sveva, CEO/sjef for kontantvirksomheten i NOKAS

Sjef for kontantvirksomheten i Nokas, Gisle Sveva, mener det er alvorlig at folks kontantbruk går ned.

Foto: CF Wesenberg / CF Wesenberg

Plikt

I dag er norske bedrifter pliktige til å ta imot kontanter, i henhold til norsk lov.

Forbrukertilsynet har gitt pålegg om at butikker må kunne ta imot kontanter fra kunder.

Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup (H), ledet i 2017 et utvalg som foreslo å fjerne denne plikten.

– Vil gradvis forsvinne

Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon er det ingen tvil om hva folk ønsker. Norske banker tilbyr de betalingsmåtene som publikum etterspør, sier de.

– Publikum vil over på digitale tjenester. Kontanter vil antakelig gradvis forsvinne fra det norske samfunnet, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Ifølge Staavi er det tre hovedargumenter mot kontanter.

– Det er dyrt å håndtere. Kontanter er ofte det foretrukne betalingsmidlet i kriminelle miljøer. Og det er en usikkerhet forbundet med å oppbevare dem.

– Det hender jo fortsatt at det er ran, og da er det kontanter man er ute etter, sier han.

Finans Norge, Tom Staavi

Tom Staavi i Finans Norge sier at publikum ønsker digitale tjenester.

Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

Kontantløst samfunn

Norges Bank ser på muligheten for å utvikle det som kalles digitale sentralbankpenger. Det skal fungere som et alternativ til bankkontopenger.

Ifølge Staavi har ikke bankene et uttalt mål om å gå over til et kontantløst samfunn.

– Det må myndighetene styre. Men det er åpenbart at jo færre som bruker kontanter, jo mindre behov er det for å ha det.

Staavi mener vi bør ha en bred samfunnsdebatt om hvordan pengevesenet skal utvikle seg.

– Jeg tror ikke vi skal satse på at kontanter er det som skal redde oss gjennom en krise. Vi må bygge sterkere digitale infrastrukturer. Det må vi tenke nøye gjennom før vi står i den type kriser.

Begrensede muligheter

Sveva mener det er en sannhet med modifikasjoner at folk ikke ønsker å bruke kontanter.

– De har begrensede muligheter til å bruke det. Det er lett å ta ut penger. Men muligheten for å sette kontantene tilbake i banken, er begrenset, sier Sveva.