Stenger etter ulykke

E18 Hellandkrysset i Holmestrand er stengt i nordgående retning som følge av trafikkulykken. Anbefalt omkjøring via Fylkesvei 313 Holmestrand.