Hopp til innhold

Starter Norges første master for fotballtrenere

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) starter våren 2023 med en masterutdanning for fotballtrenere. Masterutdanningen har spesialisering i spillerutvikling og USN samarbeider tett med Norges Fotballforbund og Norsk Fotball.

Pål Augestad, professor i idrettssosiologi, sier profesjonaliseringen av spillere og fotballklubber har økt behovet for å gi trenere en mer omfattende akademisk skolering.

– Dette studiet vil styrke trenernes kvalifikasjoner spesifikt på fotballfeltet, samtidig som det gjøre dem mer attraktive innenfor andre samfunnsområder.

Augestad viser til at fotballtrenere ofte opplever arbeidsforholdene sine som kortvarige og usikre, og mener en masterutdanning vil bidra til å gi dem en tryggere posisjon i arbeidsmarkedet.

Studiet går på deltid over tre år og studentene er ansatt som trenere – med lønn – gjennom hele studietiden.

Se innslaget på NRK Vestfold og Telemark her.

Fotball
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK