Sparer 200 millioner på strøm

Helse Sør-Øst har spart omtrent 200 millioner kroner i strømutgifter i 2021. Grunnen er kjøp av elektrisk energi over børs, som er prissikret, ifølge helseforetaket.

Det kan bety bedre pasienttilbud.

– I 2021 har konsekvensen vært at man har unngått de ekstreme toppene i timepriser. Dette gjør at helseforetakene unngår denne ekstrautgiften, og kan benytte disse midlene til pasientbehandling, sier avdelingsdirektør i Sykehusinnkjøp, Harald Inge Johnsen til NRK.

Målet med prissikre strømkjøpene er å dempe de kraftigste svingningene i markedet og at prisene skal være forutsigbare.

Helseforetakene i Norge har tilnærmet like strømpriser og har ifølge Johnsen spart omtrent 280 millioner kroner i 2021.

Sykehuset i Vestfold i Tønsberg
Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK luftfoto