Hopp til innhold

Slik lagrer du brennbar væske og gass riktig

– Ikke sett bensinkanner eller gassbeholdere på loft eller i kjeller, sier brannvesenet. Her er reglene for oppbevaring av brennbar væske og gass.

Løft i regulatoren

BØR SJEKKES: Gassbeholdere bør sjekkes jevnlig for sprekker og skader. DSB anbefaler å bytte slangen etter to til fem år.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det er noen helt klare regler som gjelder for oppbevaring, sier Frits Johansen, branningeniør i Vestfold interkommunale brannvesen.

Sommertid betyr hyppigere bruk av gass og bensin, enten det er snakk om bensin til gressklippere og båter, eller propan til gassgriller, campingvogner og varmelamper.

Råd for lagring

Ifølge forskriftene for lagring av gass og bensin, kan man oppbevare opptil 55 liter med brannfarlig gass (tilsvarer 23,1 kilo propan) og 10 liter brannfarlig væske inne i sin boenhet. Dersom man har garasje eller utvendig bod kan man oppbevare opptil 90 liter med gass (tilsvarer 37,8 kilo propan) og 50 liter væske.

– Det viktigste er at du ikke sett bensinkanner eller gassbeholdere på loft eller i kjeller, poengterer Johansen.

Grunnen til dette er at det ofte er dårlig ventilering, og det er derfor fare for at gass kan samle seg opp. På loft kan det også være vanskelig å komme til for å gjøre en innsats dersom det skulle begynne å brenne.

Lufta i rommet der gassbeholderen står, kan rett og slett eksplodere dersom det skulle lekke gass, og en gnist antenner det.

Derfor anbefales det å oppbevare beholdere stående, sjekke at utstyret ikke er gammelt og overholde mengden som er gitt for lagring.

Trykkregulator

VÆR OBS: Det er viktig å kontrollere at beholderen er tett, og at ventilen lukkes når utstyret ikke er i bruk. Dersom utstyret lekker kan fare for brann eller eksplosjon oppstå.

Foto: Illustrasjon/Teknologisk Institutt

Gassbeholdere i campingvogner

– Vi anbefaler å ha gassdetektor som varsler hvis det kommer lekkasje eller hvis man glemmer å stenge igjen gassbeholderen, sier Johansen.

Med gassdeteksjon vil man få tidlig varsling og unngå eventuelle skader.

Dersom gassflaskene er tomme og du ikke ønsker å beholde dem når sommeren er over, kan disse leveres som spesialavfall.

Om man fyller beholderne opp igjen, kan disse fint stå lagret hjemme til neste sommer.

Sangfoni - kommer sommer

LEVER SOM SPESIALAVFALL: Når sommeren er på hell, bør man vite hva man skal gjøre med halvtomme bensinkanner og tomme gassbeholdere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NRK

Slik griller du trygt med gass

Ifølge DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, bør alle som skal grille ta seg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll for å unngå skader og uhell.

Se etter lekkasjer

Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes. Det anbefales å bytte slangen etter to til fem år.

Ikke sett gassflasken under grillen

Gassflasken bør stå ved siden av og i litt avstand til grillen. Dette gjør det lettere å komme til, dersom det blir behov for å stenge gasstilførselen. Varmen kan også gjøre slangen tørr og sprø.

Bytt gassflaske
Når gassflasken går tom for gass kan den byttes inn på blant annet bensinstasjoner, jernvarehandlere og gassforhandlere. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for å sette regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

La flasken stå under transport
Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en nødventil som slipper ut gass hvis trykket i flasken av ulike grunner skulle bli for stor. Sikkerhetsventilen og eventuell lekkasje i ventilen på toppen kan slippe ut store mengder gass dersom flasken ligger.

Steng gasstilførselen fra gassflasken, før du stenger grillen
Sørg for å stenge all tilførsel av gass til grillen før du er ferdig med å grille. Selv om brann fra gassgrill ikke er så vanlig, bør man være forsiktig. Man har tross alt ingen garanti.