Slår ring om reservasjonslegene i Bø

Tre fastleger og kontorlederen ved Bø legesenter ber kommunen tenke seg grundig om før de sier nei til reservasjonsrett.

Bø legekontor

Ansatte ved Bø legesenter frykter at nei til reservasjonsrett vil gå utover både pasienter og kommuneøkonomien.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Debatten rundt reservasjonsretten startet etter at det ble varslet om praksisen ved legesenteret til Fylkesmannen i Telemark.

Nå ber fire ansatte ved legesenteret i Bø kommunen om å revurdere hvordan den har utformet høringsuttalelsen angående reservasjonsordninga for fastleger. Hvis ikke frykter de at kommunen selv vil bli den som ødelegger for legetilbudet til befolkninga i Bø.

I et møte i utvalg for helse og velferd i Bø torsdag denne uka sa flertallet i Utvalg for helse og velferd i Bø nei til å gi fastleger reservasjonsrett. Ved legesenteret i Bø har en lege reservert seg mot å henvise til abort, mens to leger har reservert seg mot å sette inn spiral.

– Ikke til pasientenes beste

– Vi er sju fastleger her på senteret. Vi som har skrevet under på brevet har ikke reservert oss, men dersom Bø kommune sier nei til reservasjonsrett, frykter vi at det vil gå ut over både pasientene og kommuneøkonomien, sier Irene Holte Skugstad som er fastlege ved Bø legesenter.

"Vi har forståelse for at kommunen ikke ønsker å ansette flere leger med reservasjoner, men opplever at ordninga slik den fungerer i dag ikke belaster pasientene. Bø legesenter har aldri fått klage på måten kvinnen blir møtt i disse situasjonene", heter det i brevet som rådmann Åse Egeland er bedt om å legge fram også for politikerne.

De tviler på om administrasjonen forstår konsekvensene dersom tre fastleger må slutte, og frykter at mange av de 3000 pasientene som står på listene til de tre legene vil bli skadelidende.

– Nye leger ingen selvfølge

– Det er ingen selvfølge at gode, kvalifiserte leger står i kø for å jobbe ved Bø legesenter. For bare noen år siden var 14 ulike vikarer innom, viser Skugstad til, og undrer om kommunen har tenkt over hvilke konsekvenser det vil få for pasienter med kroniske sykdommer hvis tre leger byttes ut samtidig.

"Vi ser også at om legesenteret skulle miste tre leger vil sannsynligheten være stor for at Bø kommune en lengre periode får store utgifter til vikarer. Det er mange oppgaver som skal fylles utover dekning av fastlegeoppgavene. Blant annet tilsynsfunksjoner ved sykehjemmene og helsestasjonene", heter det videre i brevet.

– Ingen kommentar

Venstre-ordfører Olav Kasland i Bø ønsker ikke å kommentere brevet fra de fire ansatte ved legesenteret. – Det ble tatt opp i utvalgsmøtet som var på torsdag og det vil bli tatt med i vurderinga når kommunestyret behandler saken den 7. april, sier Kasland.