Skien på rødt koronanivå

Sju personer som er folkeregistrert i Skien, har testet positivt for Covid-19. Fire av de sju har vært på reise i røde land i Europa. De er satt i hjemmeisolasjon og smittesporing er i gang. De tre andre oppholder seg i andre kommuner.