Raser mot ny skattetakst – må betale over tre ganger så mye

KRAGERØ (NRK): Klagene hagler etter at kommunen gjorde ny utregning.

Elin Frisch Selås utenfor boligen i Kragerø

SKATTESJOKK: Elin Frisch Selås står på en av de to små jordlappene som plutselig har blitt verdt millioner av kroner.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Verdiøkninga henger ikke på greip, sier Elin Frisch Selås.

Hennes enebolig på Helle er en av drøyt 12.000 eiendommer i Kragerø som har fått ny takst.

I år gjennomfører kommunen – i likhet med 27 andre – en omtaksering av alle eiendommer.

Elin Frisch Selås, boligeier i Kragerø

– URIMELIG: Elin Frisch Selås mener hun overhodet ikke bor luksuriøst.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Hensikten er å sikre inntekter etter at regjeringa satte ned den maksimale skattesatsen for boliger og fritidseiendommer.

Kragerø svarte med å øke eiendomstakstene. Det gjør at mange må betale mer enn før.

I 2017 betalte Selås drøyt 2500 kroner i eiendomsavgift. Nå må hun ut med nesten 8000.

Årsaken er at taksten på huset har økt fra 1.226.000 til 5.768.750 kroner.

– Jeg synes det er ganske urimelig at to teiger på 60 kvadrat er verdsatt til over 2,5 millioner kroner.

bolig i Kragerø

ØKER: Taksten på dette huset har steget med over 4,5 millioner kroner på 12 år.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Den ene eiendomssnippen ligger bak garasjen og den andre i en bratt skråning.

For de 60 kvadratmeterne har hun fått krav på over 3500 kroner.

Øker med nesten 50 prosent

Kragerø kommune beregner å få inn 69 millioner kroner i eiendomsskatt i år, mot 47 millioner kroner i fjor. Det er en økning på nesten 50 prosent.

Den nye taksten blir vurdert ut fra gjennomsnittlig kvadratmeterpris på solgte eiendommer, alder og standard.

Solforhold og tilgang til sjø trekker opp, og støy ned.

Siden kommunen er inndelt i soner, har beliggenhet mye å si.

Ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen (Sp)

ORDFØRER: Grunde Wegar Knudsen sier en egen nemnd skal gå gjennom takstene det er klaga på i Kragerø.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Mange takster er riktige, men noen eiendommer er taksert for høyt, og tilleggseiendommer som ikke er bebygd, skulle stått i null, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp).

I løpet av kort tid vil det komme nye skattesedler til disse eiendommene. Det gjelder blant annet en del naust, garasjer og uthus.

Ordføreren beklager disse åpenbare feilene, som han mener utgjør et betydelig antall, men sier det ikke er aktuelt å sette ned skatten.

– Kragerø kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og vi må finne løsninger for å levere gode tjenester til innbyggerne. Da er dessverre eiendomsskatten noe vi må ty til.

Kommunen ringes ned

Kommunen har satt opp en egen servicetelefon for folk som har spørsmål om de nye eiendomstakstene. Så langt har det kommet over 730 klager.

Heljar Hogner, fagansvarlig Privatmegleren Kragerø

STOR PÅGANG: Heljar Hogner i Privatmegleren Kragerø sier det er en del store avvik mellom takst og markedspris for både fritidseiendommer og helårsboliger.

Foto: Haakon Sundbø / Haakon Sundbø

Også eiendomsmeglere i kystbyen opplever et renn av kunder som ønsker ny takst.

– Det er en intens pågang, sier Heljar Hogner, eiendomsmegler og fagansvarlig hos Privatmegleren i Kragerø.

De tre meglerne på kontoret har hatt mellom 40 og 50 verdivurderinger de siste 14 dagene, og har booka mange framover. De aller fleste gjelder ny skattetakst.

– I mange av tilfellene ser vi at taksten ikke harmonerer med hva eiendommer blir solgt for, sier Hogner.

Oversiktsbilde Kragerø kommune

KRAGERØ: Mange innbyggere mener den nye taksten for eiendommer er satt altfor høyt.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK