Skal hasjteste 13-åringer

13-åringer kan bli testet for hasjbruk ved ungdomsskoler i Nøtterøy og Tjøme kommune.

Hasj

TEST: Et nytt pilotprosjekt skal prøves ut på Nøtterøy og Tjøme. Elevene ved alle ungdomsskolene i disse kommunene, og på Nøtterøy videregående skole, vil etter hvert få tilbud om jevnlig hasjtesting på skolen.

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Seks prosent av elevene i ungdomsskolene i disse to kommunene og 17 prosent av elevene ved den videregående skolen på Nøtterøy har røykt hasj det siste året, ifølge Ungdataundersøkelsen. Det skriver Tønsbergs Blad.

Politiet i Vestfold har tatt initiativet til et pilotprosjekt som skal forebygge hasjbruk blant ungdom. Det gjør at elever ned i 13-års alder jevnlig kan bli hasjtestet på skolen.

Både Nøtterøy og Tjøme kommuner er med i pilotprosjektet. Helsesøstrene vil få hovedansvaret på skolen. Både Thomas Slagsvold, leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Teigar ungdomsskole, og Ingunn Selim, FAU-leder ved Borgheim ungdomsskole, er overrasket over testingen.

– Det er samtidig veldig viktig og positivt at politiet, skole, kommune og helsesøster går sammen om å tiltak mot hasjbruken på Nøtterøy, sier Slagsvold til NRK.no.

– Jeg tenker også at det er positivt å sette søkelyset på hasjbruk, foreldre trenger kanskje en wake up-call. Forebygging er aller viktigste for å få ned hasjbruken, sier Selim.

Ingunn Selim og Thomas SLagsvold

LITT SKEPTISKE: Ingunn Selim, FAU-leder ved Borgheim ungdomsskole, Thomas Slagsvold, FAU-leder ved Teigar ungdomsskole. De synes det er vanskelig å svare på om de vil la sine barn testes.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Foreldrene må si ja

Hasjtestingen skal være frivillig, og foreldrene må si ja til at ungdommene deres skal være med. Elevene skal skrive under på en kontrakt om at de hver 14. dag i en periode på cirka seks måneder skal avgi urinprøve.

– Det er veldig ungt at dette skal gjøres i 13-års alderen, samtidig hører og leser i Tønsbergs Blad-artikkelen at de som har begynt med stoff, har begynt i den alderen, sier Slagsvold.

For å hindre hasjbruk blant unge i den alderen, mener han det er viktigere at foreldre snakker med barna sine om hasj enn at de blir testet for det.

– Diskusjon og åpenhet hjemme og på skolen er veldig viktig, slik at ungdommene får informasjon herfra. Da er det ikke det de hører utenfra som påvirker dem til å ta valg omkring hasj, sier Slagsvold, og fortsetter:

– Men slik jeg forstår tiltaket, skal bare 13-åringer som mistenkes hasjtestes. Da er det et godt tiltak, fordi man trenger å få vite mer om disse ungdommene. De trenger hjelp. Jeg ville vært mer skeptisk hvis det skulle blitt innført som et generelt tiltak blant 13-åringer.

Effektivt i Askøy

Politiet sier til Tønsbergs Blad at antallet unge som sier de har røykt hasj er høyere i Nøtterøy og Tjøme kommune enn i andre vestfoldkommuner.

Askøy kommune utenfor Bergen har gjennomført et slikt prosjekt med positivt resultat. Der gikk hasjbruken blant unge ned.