Satte fyr på Ildverket

Skjærgården skal ryddes, og i dag ble grantrær på Ildverket brent opp. Det hender folka i Skjærgårdstjenesten griller pølser på bålet.

Ildverket

Alt skal være klart til sommerturistene kommer til øya, og Skjærgårdstjenesten brenner grantrær for å åpne opp landskapet.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Vi driver og rydder opp i hogstavfall etter at Statens naturoppsyn har lagt ned en del grantrær på Ildverket, sier instruktør i Skjærgårdstjenesten Ove Christoffersen.

De har fått jobben med å gjøre øya Ildverket i Tjøme-skjærgården åpen og klar før sommerfolket kommer. Og det innebærer å brenne grantrær som har blitt felt.

– Grunnen til det er at trevirke var god forretning før, og jeg ser at de grantrærne som vi feller er fra midten av 60- og frem til 70-tallet, sier Christoffersen.

Etter hvert ble cellulosefabrikkene lagt ned, og interessen for trevirke var ikke så stor lenger, men trærne ble stående på øya og tettet igjen landskapet.

Ove Christoffersen

Instruktør i Skjærgårdstjenesten Ove Christoffersen, sier at de blir fristet til å grille pølser når de tenner så store bål.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Importerte frø

Frøene kom fra sørlige deler av Europa siden det ikke var nok frø for å plante så mange grantrær.

– Det er derfor helt problemfritt å felle disse trærne, sier han og legger til at det er flere grunner til å felle trærne på Ildverket.

– Grantrær frør seg veldig og tetter igjen landskapet, og vi gjør også dette for å åpne det gamle kulturlandskapet som var, og det gir muligheten til å beite her ute.

Det er også viktig å ha beitedyr som holder vegetasjonen nede etter en slik opprydning.

– Hvis bøndene ikke ville sette opp beitedyr her, så er det nesten ikke vits å rydde heller, så det må alltid være en plan på dette, legger han til.

Ildverket

Skjærgårdstjenesten brenner grantrær som har stått på Ildverket siden 60-tallet.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Vinterarbeid

Det er enklere å gjøre slik opprydning på vinterstid, for da er det lite sommerturister og folk på øya.

– Skulle vi gjort dette på sommeren, ville det vært risikabelt for folk. Så vinter med lite snø er perfekt.

Når opprydningen er gjort, vil det bli enklere for sommerfolket å komme seg rundt på øya, og gamle hus og bygninger vil komme tydeligere frem. Men det er også flere goder ved jobben Skjærgårdstjenesten gjør.

– Som dere kjenner så er det varmt og godt her, sier Christoffersen og gløtter bort på det store bålet som flammer opp fra grantrærne som er felt.

Griller dere pølser hver dag?

– Vi må tenke litt på magemålet, så vi holder oss til brødskivene, ler han, men innrømmer at fristelsen er stor så det hender at de tar med pølser som kan grilles på det store bålet.