Hopp til innhold

Spiralnekt havner i Høyesterett

Høyesterett skal behandle ankesaken mellom Sauherad kommune og den katolske legen Katarzyna Jachimowicz.

Katarzyna Jachimowicz og Håkon Bleken

I LAGMANNSRETTEN: Katarzyna Jachimowicz og advokat Håkon Bleken vant i lagmannsretten.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Sauherad kommune og Katarzyna Jachimowicz har begge erklært anke over Agder lagmannsretts dom 24. november 2017.

– Ankene fremmes til behandling i Høyesterett, heter det i slutningen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Nekter å sette inn spiral

Utvalget har avgjort at forhandlingene for Høyesterett begrenses, slik at det foreløpig ikke skal forhandles om erstatningsutmåling.

– Dersom Katarzyna Jachimowicz får medhold i at det er grunnlag for erstatning, må lagmannsrettens avgjørelse oppheves helt eller delvis og fortsatt behandling finne sted for lagmannsretten, skriver ankeutvalget videre.

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz som mistet jobben sin som fastlege i Sauherad kommune for å nekte å sette spiral, vant ankesaken i Agder lagmannsrett og fikk tilbake jobben.

– Ugyldig oppsigelse

Hun tapte det første søksmålet i tingretten, men flertallet i Agder lagmannsrett bestemte i slutten av november i fjor at tingretten hadde tatt feil. Lagmannsretten mente kommunens oppsigelse av den katolske legen var ugyldig.

– Jeg visste at jeg hadde rett, men jeg visste ikke om jeg ville klare å bevise det for retten, sa Jachimowicz, den gang.

Kort tid etter avgjørelsen i lagmannsretten, bestemte Sauherad kommune seg for å anke saken. Legen har også anket til Høyesterett, med tanke på erstatningskrav.

Lagmannsretten kom fram til at Sauherad kommune ikke er erstatningsansvarlig, da det ikke foreligger uaktsomhet i saken.

Begge parter måtte betale saksomkostningene fra tingretten selv, men kommunen ble derimot dømt til å betale legens sakskostnader på 600 000 kroner for anken i lagmannsretten

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark