Robbet brannstasjonen og en gammel dame

Nå er den 31 år gamle kvinnen dømt til seks måneders fengsel.

En gul jakke med vest, tilsvarende den som nå mangler.

ARKIVBILDE: En ruset kvinne i 30-årene brøt seg inn på Nøtterøy brannstasjon hvor hun tok med seg flere gjenstander, herunder en bilnøkkel hun fant i en jakkelomme.

Foto: VIB

I juni 2015 hadde kvinnen ruset seg før hun satte ut på "tyveritokt" på Nøtterøy. 31-åringen banet seg adgang til Nøtterøy brannstasjons lokaler i Kirkeveien hvor det lå vakthavende mannskap og sov.

Tiltalebeslutningen beskriver at innbruddet skjedde ved at hun listet ut et vindu på inngangsdøren på baksiden av bygget og låste seg inn.

Fant en konvolutt med 16.000 kroner

I lokalet tok hun med seg diverse gjenstander, herunder en bilnøkkel til en Izuzu D-max personbil som tilhørte en av de ansatte ved brannstasjonen. Da kvinnen forlot lokalet, låste hun opp bilen hvor hun fant en konvolutt med 16.000 kroner.

31-åringen stjal pengene og lot konvolutten ligge igjen.

Cirka en uke senere brøt hun seg inn på brannstasjonen på nytt gjennom samme dør. Også denne gangen var hun ruset og skal ha vanskeligheter med å huske hva slags gjenstander hun tok.

Kledde seg ut som helsepersonell

I januar 2016 oppsøkte kvinnen en eldre dame i Tønsberg.

Sammen med en kamerat hadde hun kledd seg ut som helsepersonell fra hjemmetjenesten.

Retten anser det skjerpende at de oppholdt seg i hjemmet til den fornærmede i hele 30-45 minutter. Her stjal de en pelskåpe, bankkort og lommebok med 1.400 kroner, mens de lurte den eldre kvinnen til å tro at de kom for å tilby tjenesten til hennes demente ektefelle.

Må betale erstatning

31-åringen er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel i seks måneder.

Ifølge dommen har hun også besittet og brukt narkotika, forvoldt materiell skade på private og offentlige eiendommer og forsøkt å begå et tyveri på Quality Hotell Oseberg.

Selv om straffen var satt til syv måneder med fengsel, har retten funnet det hensiktsmessig å korte ned perioden til seks måneder grunnet rehabiliteringen kvinnen er i.

31-åringen må også betale 16.000 kroner i erstatning til den fornærmede på Nøtterøy brannstasjon.