Reagerer på at skoleskyssordning ikke er lik for alle

I Vestfold må elevene bo på «riktig» side av E18 for å få gratis skolebuss til videregående skole. Årsaken er en 21 år gammel ordning.

URETTFERDIG: Henrik Onsrud vil ha at elever på videregående skal ha samme rettigheter.

URETTFERDIG: Henrik Onsrud (16) synes ikke det bør gjøres forskjell på hvem som får gratis skoleskyss og ikke.

Foto: Privat

Henrik Onsrud (16) bor 2,5 mil unna Sandefjord videregående skole der han studerer musikk, men fordi han bor like sør for E18 har han ikke krav på gratis skolebuss.

Han synes ordningen er urettferdig for mange elever.

– Det er mange som reiser langt hver dag for å kunne gå på musikklinja. Når man må betale for busskortet selv, blir det som å betale for å gå på skolen, sier Onsrud.

Søker dispensasjon

Det er en 21 år gammel skoleskyssordning som er årsaken til at noen elever ikke får tilgang til gratis skolebuss.

I opplæringsloven står det at elever i videregående skole som bor mer en seks kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.

Likevel søker Vestfold fylkeskommune om dispensasjon fra loven i områdene øst og sør for E18, samt hele Sande kommune. Det har blitt gjort hvert år siden 1996.

Hans Hilding Hønsvall

GODT TILBUD: Hans Hilding Hønsvall mener busstilbudet til ungdom i Vestfold er godt.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Grunnen til at vi søker om dette, er at vi mener kollektivtilbudet er godt utbygd i disse områdene, og vi vil gi unge et godt kollektivtilbud med rabatterte billetter, sier Hans Hilding Hønsvall, leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

Billige busskort

Er det også et spørsmål om penger?

– Ja, det er det. Samtidig blir det enklere for oss som fylkeskommune å håndtere de 9 000–10 000 elevene når vi gjør det på denne måten, sier Hønsvall.

For elever som bor i områder hvor de ikke har krav på gratis skoleskyss, er tilbudet et rabattert busskort for ungdom. Dette kortet er et vanlig periodekort, og kan brukes på alle avganger i hele fylket.

Prisen er 300 kroner i måneden, eller 10 800 kroner i løpet av et studieløp på tre år.

– Det er viktig å få frem at den gratis skoleskyssen kun gjelder til og fra skolen. Vi vet at ungdom reiser mer en dette. Hvis man reiser mye, koster det ti kroner dagen å komme seg hvor som helst i fylket, sier Hønsvall.

Busser parkert på busstasjonen i Tønsberg.

SKOLESKYSS: Hvem som har krav på gratis skyss til videregående skole bestemmes av hvor i fylket elevene bor.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Likt for alle

Henrik Onsrud synes det er fint at det finnes et tilbud med rabatterte busskort for ungdom, men mener reglene som bestemmer hvem som får gratis skoleskyss ikke bør gjøre forskjell.

– Noen har foreldre som dekker disse kostnadene, men ikke alle er så heldige. Det er kjipt at ikke alle elevene har de samme rettighetene, sier Onsrud.

Elever som mener de har krav på fri skoleskyss, kan søke Vestviken kollektivtrafikk om dette. Totalt var det 854 elever i Vestfold som fikk fri skoleskyss for skoleåret 2016/2017. Av disse bor 67 i dispensasjonsområdet.

381 elever som bor i dispensasjonsområdet søkte om fri skyss, og fikk avslag.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark