Planlegger bomring rundt Larvik

Planene om å sette opp bomring rundt Larvik er i gang, og prosjektet heter Bypakke Larvik. Målet er å skape "Et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum". Det er Larvik kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen som samarbeider om dette. Eventuelle bomstasjoner er planlagt satt opp tidligst i 2024.