Krever at Lånekassen utvider frist for gjeldsordning

Studentorganisasjon reagerer kraftig på det de mener er manglende informasjon om en ordning som kunne spart mange for tusener av kroner.

Leder i Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit

KREVER ENDRING: Lederen i studentorganisasjonen Pedagogstudentene har sett seg lei av at Lånekassen nok en gang beviser at de er dårlig på å informere om verdifulle ordninger.

Foto: Jonas Ohlgren Østvik / Pedagogstudentene

Pedagogstudentene krever at Lånekassen endrer måten de informerer studentene om viktige ordninger.

– Nå forventer vi at Lånekassen setter en ny frist og kommuniserer tydelig til de som har muligheten til å benytte seg av dette tilbudet.

Det sier leder i studentorganisasjonen, Elise Håkull Klungtveit.

Lærere med spesialisering innen realfag eller fremmedspråk kan nemlig få slettet 50.000 kroner av studielånet sitt etter endt utdanning.

Søknadsfristen er på seks måneder etter at sensuren har falt.

Det vil organisasjonen endre.

Tidligere denne uken innrømmet Lånekassen at de har vært for dårlige til å informere om tilbudet.

Stor respons

Jane Løvall-Blegen ble ferdig utdannet lærer for ett år siden. Hun var tidligere seksjonsleder i Statens vegvesen.

Etter at hun sto frem i NRK, har hun fått mange støttende tilbakemeldinger.

– Det er mange med meg som mener at Lånekassen burde bruke sitt mandat til å forlenge fristen for å søke. Ingen av dem som har gitt tilbakemelding til meg, har vært klar over denne muligheten.

Jane Løvall-Blegen

ÅPNE FOR UTVIDELSE: – Om Lånekassen ikke har forvaltet sin oppgave med denne ordningen bør det åpnes for at man kan få en forlengelse av søknadsfristen, mener Jane Løvall-Blegen

Foto: Privat

Løvall-Blegen mener det er for vanskelig å finne informasjon om ordningen.

Når hun går inn på nettsidene til Lånekassen, logger hun nesten alltid inn på sin private bruker.

Informasjonen om ordningen ligger på den åpne nettsiden. Den ligger ikke innunder fanen Gjeld og betaling av lån.

Det burde ligge på begge sidene, mener læreren.

Skjermdump fra Lanekassen.no

SLETTET GJELD: Lenger ned på www.lanekassen.no finner du tilbudet. Her får du flere valgmuligheter du må huke av for å finne ut om du er kvalifisert til å søke om ettergivelse av studielån.

Foto: Skjermbilde / Lånekassen

Lederen i Pedagogstudentene støtter forslaget til Løvall-Blegen.

Øker for hvert år

Kommunikasjonsdirektør, Anette Bjerke, mener Lånekassen har god informasjon om ordningen på nettsidene deres.

Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen

PROMOTERING: Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke opplyser at det har vært gjennomført kampanjer om ordningen.

Foto: Hege Aas

– Jeg står fast ved at vi har et forbedringspotensial i kommunikasjonsarbeidet. Men det er viktig å få frem at antall søkere har økt for hvert år og at det er lett tilgjengelig informasjon på våre nettsider, skriver Bjerke i en e-post til NRK.

NRK har ikke fått svar fra Lånekassen om fristen for å søke vil bli utvidet.

Så mange har brukt ordningen til å få mindre studielån

År

Antall som har fått slettet gjeld

2009

103

2010

250

2011

229

2012

299

2013

224

2015

349

2016

365

2017

407

2018

350

2019

461

2020

601

*NRK har ikke fått tallene for 2014 av Lånekassen

Unntak fra fristen

Det finnes unntak til søknadsfristen.

«Lånekassen kan gjere unntak frå fristen dersom det er særlege grunnar til at søknadsfristen ikkje kan bli halden», heter det på nettsiden deres.

– Manglende kjennskap til ordningen er i utgangspunktet ikke en særlig grunn, skriver Bjerke.

Unntak kan være årsaker man selv ikke har kontroll over. Det kan være for sen dokumentasjon fra lærested, sykdom eller lignende.

Likevel kan du sende inn en søknad til Lånekassen. Da er det viktig å begrunne hvorfor du mener det bør gis unntak, opplyser Bjerke.

Vil bli bedre

For å bli lærer, tok Jane Løvall-Blegen Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Studentdirektøren ved USN, Vibeke Bredahl, ser at også de kan bli bedre.

Studentdirektør ved USN Vibeke Bredahl

BLI BEDRE: Studentdirektøren vil arbeide for å nå ut til studentene det gjelder.

Foto: Kommunikasjonsavdelingen / USN

– Vi ser at vi i større grad kan bidra til å kanalisere relevant informasjon om ordninger fra Lånekassen til studentene våre.

Likevel kan ikke Bredahl garantere at de når ut til alle studentene.

– På høy tid

Pedagogstudentene har aktivt informert om ordningen på sine plattformer, ifølge Klungtveit.

Hun mener det er på høy tid at Lånekassen tar til seg de signalene som har blitt gitt i lang tid.

– Når det faktisk finnes en ordning som sletter 50.000 kroner i studiegjeld, da tenker jeg at den må det kommuniseres godt om. For det er ikke mange sånne ordninger, sier lederen.