Lærer tatt med overgrepsbilder - fikk strafferabatt

Mannen tilsto alt da han ble avslørt med store mengder overgrepsbilder og filmer på pcen sin – det fikk han to måneder strafferabatt for.

Trondheim tinghus

En tidligere lærer ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett for overgrepsbilder og filmer på hans pc.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

En tidligere lærer ved en skole i Vestfold er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i ti måneder for besittelse av 13 566 ovegrepsbilder og 191 filmer som viser overgrep av barn.

Mannen, som er i slutten av 30-åra, forklarte selv i retten at han har vært i besittelse av tilsvarende mengder materiale siden år 2000 til han ble tatt i oktober 2015.

Delte ikke videre

Mannen har ikke delt overgrepsmaterialet han har lastet ned, og har sånn sett ikke bidratt til spre bildene og filmene. Retten mener dette er formildende.

I dommen heter det at mannens handlinger i utgangspunktet svarer til ett års fengsel, men siden mannen avga en uforbeholden tilståelse settes straffen til ti måneders fengsel.

Den tidligere lærerens forsvarer sa i sin prosedyre at det i formildende retning bør vektlegges at mannen ikke fysisk har forgrepet seg på barn, selv om han har hatt med barn å gjøre i sitt yrkes- og privatliv. Det var ikke en formildende omstendighet, mente retten. Det var heller ikke forhold han var siktet for.

Mannens pc, telefon, nettbrett, eksterne harddisker og minnepinner er inndratt.