Opp til politimestrene å følge opp

Justisminister Anders Anundsen sier de gir politiet et løft, men at det er opp til politimestrene å følge opp.

Justisminister Anders Anundsen

Justisministeren mener det er opp til politimestrene selv å følge opp.

Foto: Anders Brekke / NRK

I september kom nyheten at politistasjonene i Larvik, Sandefjord og Horten må avgi folk til Tønsberg, hvor det bemannes opp. I Larvik betyr det at det ikke blir nok politifolk til å bemanne en patrulje i Larvik om natta og i helger.

Justisminister Anders Anundsen er fra Larvik, og i forslaget til statsbudsjett i går lovet han betydelig mer penger til politiet. Men at det vil bety døgnbemannet politi i hjemkommunen likevel, vil Anundsen ikke love.

Nei, det er politimestrenes ansvar å sikre at vi har et godt nærpoliti. Regjeringen er veldig opptatt av å sikre nærpolitiet og sikre tilstedeværelsen lokalt, samtidig er vi opptatt av å stryke bemanningen i politiet ytterligere.

Les også:

Politi der folk ferdes

Justisministeren sier det er et gedigent løft som nå gis til politiet.

Da er det viktig at politimestrene følger opp og ansetter de som skal ansettes, og sikrer at vi har nærpoliti der folk ferdes.

Les også:

Anundsen sier det kommer flere stillinger til politiet i hele landet, men at det er opp til politidirektoratet å fordele stillingene basert på behov.

Der behovet er størst

Politimester i Vestfold politidistrikt, Rune Bård Hansen, sier omrokkeringen skjer fordi behovet er størst i Tønsberg.

Politimester Rune B. Hansen

Politimester Rune Bård Hansen sier det er et stort behov for politibetjenter i Tønsberg.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Det er samme antall polititjenestemenn i døgnkontinuerlig tjeneste i Vestfold, men vi har etter en intern prosess kommet fram til at det har vært en skjev fordeling av ordensstyrkene hvor Tønsberg har hatt for få betjenter i forhold til oppgavene de har.

Hansen sier de har sett på antall straffesaker på hver enkelt politistasjon, antall meldinger til operasjonssentralen og befolkningsmengden som sogner til de forskjellige stasjonene. Og tallenes tale var klar.

Tønsberg har vært betydelig underbemannet i forhold til de andre stasjonene, sier Hansen.