Lovendring påvirker småbåthavnene

En felles avfallsplan for alle kommunene i fylket skal gi renere og mer miljøvennlige småbåthavner.

Miljøvennlige småbåthavner

Havna i Holmestrand blir kalt et stjerneeksempel.

Foto: Lina Gaganis / NRK

Søppel, pusserester og annet avfall fra småbåthavnene i fylket skal nå håndteres systematisk for å spare miljøet.

Godt igang i Holmestrand

Styreleder Hans Narverud i Holmestrand DA viser stolt fram miljøstasjonen de har satt opp i havna. Alle forhold er tilrettelagt for at båteierne skal kunne drive båtpuss og annet vedlikehold på båten uten å forurense.

Her sendes pusserester til NOAH på Langøya og analyser viser at det er farlig avfall.

Havnen er nemlig utstyrt med oppsamlingsrenne for spillvann, tømmestasjon for kloakk og gjenvinningsstasjoner for oljerester, batterier og annet farlig avfall.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Miljøvennlige småbåthavner

Styreleder Hans Narverud er stolt av hvordan småbåthavna har organisert søpla.

Foto: Lina Gaganis / NRK
Renere småbåthavner

Senioringeniør Berit Løkken minner om at alle avfallsplaner fra alle småbåthavner skal være hos henne innen 1. juli.

Foto: Lina Gaganis / NRK

Planer skal være ferdig innen 1. juli

En lovendring i forurensingsforskriften gjør at kommunene nå må ha en felles plan for avfallshåndtering i småbåthavnene, og fylkesmannen skal se til at jobben blir gjort.

– Poenget er at vi ønsker en større grad av dokumentasjon for hvordan småbåthavnene behandler avfallet, sier senioringeniør hos Fylkesmannen i Vestfold, Berit Løkken.

Hun forteller at alle småbåthavner skal ha sin egen avfallsplan og at regelverket sier at planene skal være hos Fylkesmannen innen 1. juli.

Berit Løkken ønsker seg flere havner som den i Holmestrand. Hun mener denne havna et stjerneeksempel på miljøvennlig avfallshåndtering i småbåthavner.

– Det synes vi er litt morsomt, sier Narverud. – Det vi har gjort er å legge noe under slik at det går an å samle opp pusserester. Batterier, malingsrester og annet avfall blir sortert. Bunnstoffrester sendes til Langøya. Undersøkelser der viser at det er klassifisert som farlig avfall.

Miljøvennlige småbåthavner

Her er bunnstoffrester som skal til Langøya. Narverud mener det ikke skal så mye til for å gjøre småbåthavner litt renere.

Foto: Lina Gaganis / NRK