Hopp til innhold

Går mot regjeringens fagsignaler - Skien kommune nekter å svare

Skien kommune får kritikk på grunn av ansettelsen av en barnevernleder uten barnevernfaglig kompetanse. Ansettelsen går også motsatt vei av det regjeringen ønsker for barnevernet. Kommunen nekter å svare på kritikken.

Grete Gjelten

Kommunalsjef Grete Gjelten er en av Skiens kommunetopper som ikke vil svare på faglig kritikk av ansettelsen av ny leder i barnevernet.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Skien kommune har ansatt Ragnhild Kvernes som ny barnevernleder når Ola Fadnes gir seg.

Administrasjon, ledelse og økonomi - ikke barnevernfaglig

Stillingen som barnevernleder er en stilling som har eneansvar for akuttvedtak - altså hastevedtak om å skille barn og foreldre. Akuttvedtak er saker der barnevernet handler raskt, og der en rask avgjørelse gjør at det kan bli vanskelig å ivareta rettssikkerheten til barn og foreldre.

Den nye barnevernlederen kan ikke delegere bort denne oppgaven, og kan bli nødt til å ta en avgjørelse basert på ulike faglige råd.

Det er behov for høy kompetanse i barnevernet, den må være barnevernfaglig, og den skal være høyere i årene fremover.

Statssekretær Kjetil Ostling / NRK

Kommunalsjef Grete Gjelten beskrev Kvernes på SMS tidligere i uken som en person med master i administrasjon og ledelse. Hun har også økonomi i fagkretsen sin.

Går mot regjeringens signaler om mer faglighet

Statssekretær Kjetil Ostling i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil ikke uttale seg om enkeltansettelser. Men på generelt grunnlag sier han at regjeringens signaler er tydelige på at det skal være høy grad av barnevernfaglig kompetanse i barnevernstjenesten, og at det hviler et stort barnevernfaglig ansvar på lederen.

– Regjeringen har blant annet satt av 108 millioner kroner til å styrke barnevernet, blant annet til å øke kompetansen hos barnevernlederne. I tillegg er det store kompetansekrav i nytt forslag til barnelov, sier Ostling.

Statssekretær Kjetil Andreas Ostling i BLD

Statssekretær Kjetil Ostling sier at regjeringen vil ha mer barnevernfaglighet inn i barnevernet.

Foto: BLD

Og ifølge Ostling skal kravene til barnevernfaglig kompetanse bare økes i tiden fremover.

– Gjennom lovforslaget og tiltakene har vi gitt et veldig tydelig signal til barnevernet om at vi anerkjenner at det er behov for høy kompetanse i barnevernet, at den må være barnevernfaglig, og at den skal være høyere i årene fremover.

Ønsker ikke mer fokus om saken

Rådmann Knut Wille, som er ansvarlig for ansettelsen, vil ikke svare NRK på spørsmål om de manglende barnevernfaglige kvalifikasjonene hos ny barnevernleder. Ordfører Hedda Foss Five, som forsvarte ansettelsen tidligere i uken, er opptatt denne dagen.

Kommunalsjef Grete Gjelten ber om å få spørsmålene tilsendt på e-post, før hun nekter å stille til radiointervju.

I en e-post svarer Gjelten at hun ikke ønsker mer fokus og støy om saken.

Skriftlig argumenterer Gjelten gjentatte ganger for at det ikke er noe problem at barnevernleder ikke har barnefaglig kompetanse, men svarer ikke direkte på NRKs spørsmål om at Skien kommune går mot regjeringens signaler om økt krav om barnevernfaglig kompetanse.

Signalet er veldig klart fra regjeringens side om at det skal være høy og god barnevernfaglig kompetanse til å løse noen av samfunnets og velferdssamfunnets mest komplekse oppgaver.

Statssekretær Kjetil Ostling / NRK

– Noen av samfunnets mest komplekse oppgaver

Barnevernleder Dag Bratberg i Skiens nabokommune Bamble tok tidligere denne uken bladet fra munnen, og kom med konkrete eksempler på hvor Skien kommunes nye barnevernleder vil mangle faglig kompetanse.

Knut Wille

Rådmann Knut Wille skriver i en SMS at Ragnhild Kvernes er en «utmerket kompetent leder».

Foto: Anne Lognvik / NRK
Hedda Foss Five

Ordfører Hedda Foss Five sa tidligere i uken at ansettelsen av en person uten barnevernfaglig kompetanse som leder i barnevernet, var til barnas beste.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I barnevernloven står det at det bare er lederen av barnevernet - ikke barneverntjenesten som institusjon - som kan gjøre akuttvedtak.

– Det er overhodet ikke greit at den som har ansvaret for et slikt vedtak, er uten riktige kunnskaper. Det er en så enorm inngripen i et barns hverdag, at da man må stå på et godt faglig fundament, sa en bekymret Bratberg om mangelen på faglige prinsipper i Skien.

– Signalet er veldig klart fra regjeringens side om at det skal være høy og god barnevernfaglig kompetanse til å løse noen av samfunnets og velferdssamfunnets mest komplekse oppgaver, sier Ostling i BLD.

– Det er den barnevernfaglige kompetansen som må stå frem i disse tjenestene, sier Ostling.

– Regner med at Statens tilsynsmyndighet griper inn

Men til tross for at alle som NRK har snakket med i barnevernets fagkrets, advarer mot utviklingen, og til tross for at signalene fra regjeringen går på at barnevernet skal styrke den barnevernfaglige kompetansen, ser ikke Skien kommune noen grunn til bekymring.

«Vi har ansatt en utmerket kompetent leder og regner med at Statens tilsynsmyndighet griper inn dersom de mener at dette er galt», skriver rådmann Knut Wille i en SMS.

«Vi har drøftet ansettelsen med vår kommuneadvokat bl a ift akuttplasseringer. Denne type plasseringer foretas også av politiet. I disse tilfellene er det en politijurist som tar avgjørelsen; altså en person uten barnevernfaglig bakgrunn», skriver kommunalsjef Gjelten.

NRK spør blant annet om det at påtalemyndigheten, som også kan gjøre akuttvedtak, heller ikke har barnevernfaglig kompetanse, ikke også kan brukes som argument for at barnevernleder derfor bør ha det.

Men Skien kommune har altså avslått å faglig forklare valgene som er gjort i kommunen i denne saken.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark