Norske fengsler skaper endringer i USA

BASTØY FENGSEL (NRK): Både fengselstopper og betjenter fra USA besøker fengsler i Norge for å lære. Kunnskapen brukes til endre måten fengslene drives på.

New Laws California

ORANSJE DRAKTER: Fengselsdirektører i USA ønsker å la innsatte gå med sivile klær for gi dem følelse av å være menneskelig og ikke bare en fange i et system. Bildet er fra et fengsel i California.

Foto: Eric Risberg / AP

– Det amerikanske fengselssystemet handler om kvantitet og ikke kvalitet. Det er flott å få innspill fra norske fengsler, sier direktør Leann Bertsch.

Denne uken besøkte over 20 ansatte i det amerikanske kriminalomsorgsapparatet blant andre Oslo, Halden og Bastøy fengsel i Horten.

Bertsch har ansvaret for Nord-Dakotas tre fengsler for herrer, ett kvinnefengsel og et ungdomsfengsel. Hun sier tiltak fra øyfengslet Bastøy i Horten har blitt integrert i et tilsvarende lavsikkerhetsfengsel i staten.

Leann Bertch

DIREKTØR: Leann Bertsch sier bemanningssituasjonen i amerikanske fengsler gjør det vanskelig å drive effektiv rehabilitering.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Vi har tatt i bruk boliger for de innsatte, der de får sitt eget rom og får bruke private klær. Mange innsatte jobber også ute i samfunnet, sier Bertsch.

Direktøren mener det er viktig å sørge for at normalisere tilværelsen i fengsel for å sko de innsatte for et liv utenfor gjerdene.

– Dersom vi hadde brukt mindre penger på å bure folk inne ville vi kommet langt. Tiltak der innsatte kan bidra til samfunnet, vil det gjøre at de ikke havner tilbake i systemet, sier hun.

Vanskelig å gjennomføre

Brandon Kelly er fengselssjef i Oregon statsfengsel, et høysikkerhetsfengsel med 2200 innsatte. Til sammenligning satt i juni 3500 personer i fengsel i Norge.

Hva ble du mest overrasket av å se i Bastøy fengsel?

– At innsatte er «sjef». De driver butikker, er arbeidsledere og jobber med verktøy. Mye av dette er vanskelig å få til i et høysikkerhetsfengsel på grunn av lover og forskrifter som bestemmer hvor folk kan oppholde seg, og hvordan verktøy skal brukes, sier Kelly.

Kelly slår fast at menneskene bak lås og slå ikke er onde, men har gjort dårlige valg.

– Rundt 120 innsatte løslates hos oss hver måned. Disse skal bli noens nabo, og derfor må vi jobbe for at de kan fungere i samfunnet.

Han sier det er viktig med tillit mellom innsatte og ansatte, spesielt fengselsbetjentene.

– Ved å stole på hverandre så oppnår vi tillit. Dette er noe vi definitivt kan få til i USA over tid.

Fengselsansatte ser på kuer på Bastøy

PÅ BASTØY: Fengselsdirektør Brandon Kelly og Bree Williams som leder utvekslingsprogrammet.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Skal jobbe med tillit

Travis Tackett har jobbet som fengselsbetjent i 20 år i til sammen tre fengsler i Oregon.

– Der jeg jobber nå er vi én betjent for hver hundrede fange. Å fokusere på å skape tillit er ikke noe jeg har gjort så mye tidligere, sier han.

Travis Tackett

ERFARING: Fengselsbetjent Travis Tackett ønsker å dele lærdom fra Norge med kolleger.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Tackett vil jobbe for å gi de som sitter i fengsel et godt grunnlag for å lykkes når de løslates.

– De trenger å bli lært opp til å bli dyktige i noe samfunnsnyttig. Sitter man stille i en celle så blir de ikke det. Jeg tror det vil gi en god selvfølelse å lære noe. Følelsen av at man er verdt noe blir ikke borte selv i vanskelige tider.

Fengselsbetjenten sier det som ofte skjer når man løslates, er at personen har store ambisjoner og drømmer, men ikke verktøyene til å gjennomføre.

– Da knuses drømmene, og hva faller de tilbake på? Jo, narkotika og kriminalitet, fordi det er den raskeste og enkleste måten å skaffer penger på.

Nye takter

Tom Eberhardt, fengselsleder ved Bastøy landsfengsel viser fram et kart av øya

KART: Fengselsleder Tom Eberhardt viser amerikanerne et kart over Bastøy.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Tom Eberhardt, fengselsleder i Bastøy fengsel sier det skjer mye spennende i USA på fengselsområdet.

– Det jeg blir fortalt er at man endrer tankegang i USA. De forstår at å jobbe med forholdet mellom innsatt og ansatt er viktig. Mange av dem som har kommet hit i dag har veldig stor beslutningsmyndighet og kan få til endringer, sier han.

Helseproblemer

Det er lege og professor Brie Williams ved University of California, San Fransisco som leder utvekslingsprogrammet «The US. – Norway Correctional Culture Exchange Program»som finansieres av Jacob og Valeria Langeloth-stiftelsen.

– Det handler om å bringe en helsereform til USAs kriminalpolitikk. Man har innsett over tid at amerikanske fengsler ikke fokuserer på rehabilitering. De som løslates er eksponert for psykiske problemer, hjertetrøbbel og stress. Det samme er fengselsbetjentene, sier Williams.

Hun sier de ikke prøver å skape et Mini-Norge i fengselskulturen i USA.

– Målet er å oppfordre til å tenke nytt og annerledes, sier hun.