Hopp til innhold

Nå kommer hjelpetelefonen for nybakte foreldre

For første gang får bekymrede foreldre i Norge egen hjelpetelefon hvis barnet sliter med søvn eller gråter ukontrollert.

Hjelpetelefon for foreldre

SITTER KLAR: Ansatte sitter klare til å hjelpe foreldre som er bekymra for barnet sitt.

Foto: PRIVAT

– Det er tabubelagt å streve i en periode man egentlig bare skal være lykkelig, forteller psykologspesialist Gro Vatne Brean.

Hun er med på lære opp de som skal jobbe med «Foreldresupport», som ble åpnet søndag.

Det er en gratis telefon- og chat-tjeneste for kommende og nybakte foreldre. Hver dag, hele døgnet, vil telefonen og chatten være tilgjengelig.

Først og fremst for veiledning i vanskelige situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten til barnet. Og for å hindre at trøtte foreldre møter veggen.

– Vi trenger et sted foreldre kan lære om barns søvn. Det er mange foreldre som går i full jobb og som er utrolig trøtte. Når det er så enkelt å gjøre noe med, burde vi gjøre mer på dette området, sier Lena Yri Engelsen.

Hun er en av dem som bidrar med opplæring og er leder for landsforeningen 1001 dager.

Åpning hjelpetelefon

ÅPNING: Leder av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold, åpner hjelpetelefonen ved å klippe snoren.

Foto: PRIVAT

Leter etter sykdom

Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse.

De har fått penger over statsbudsjettet til et prøveprosjektet, som et tiltak mot vold i hjemmet.

Målet er å finne ut om det kan være snakk om et sykt barn, om man bør vurdere å sende barnet på legevakta eller ikke.

– Jeg tror mange foreldre kan bli veldig redde og streve med søvn og amming. På den mer alvorlig siden kan de streve med tanker om at de skader barnet sitt. Den type problemer kan du få hjelp med ved å ringe inn, sier Vatne Brean, som jobber ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Barn lagt inn på sykehus i 2018 etter alvorlig vold fra omsorgspersoner (uoffiselle tall fra Kripos)

Barnets alder i måneder

Antall barn

0-2

10

3-6

9

7-12

3

13-24

2

Over 24

8

Totalt

32

– Mindre tabu

Hun mener det snakkes for lite om den psykiske helsen til foreldre i Norge.

– En av seks foreldre strever på en eller annen måte og 9000 i året får en diagnose i forbindelse med fødsel eller barsel. Da rammes også mange partnere og barn, sier Brean.

– Hva er målet ditt med denne hjelpetelefonen?

– Drømmen er at telefonen skal gjøre foreldrene mindre ensomme. At det skal bli mindre tabubelagt å snakke om det som er vanskelig, og at foreldre vet at det finnes noen å ringe til.

Tjenesten er anonym, men dersom veilederen får mistanke om at barnet er i fare, vil politiet kontaktes. Samtalene kan også bli sporet dersom de mistenker noe alvorlig.

Nummeret til tjenesten er 116 123.