Mange ringer for å prate

Mental Helses hjelpetelefon får uvanlig mange henvendelser denne uka. NRK har en rekke programmer og nettartikler om psykisk helse nå. I etterkant av programmene blir hjelpetelefonen med base i Skien nevnt som et sted folk kan henvende seg. Daglig leder Aslaug Timland Dale sier de ikke klarer å svare på alle telefonene til tross for at det er flere folk på jobb enn noen gang.