Må ivareta infrastruktur i bygdene

Regjeringen foreslår en økning i midler på 25 millioner kroner til fylkesveiene i Vestfold i sitt forslag til statsbudsjett. Senterparti-ordførerne Bjarne Sommerstad i Andebu og Knut Olav Omholt i Lardal mener det er altfor lite, og etterlyser økt satsing på infrastrukturen i de nye kommunene som dannes. Dette for å utvikle næringslivet, tilby bedre tjenester og ivareta bygdene.