Legger fjernvarmeprosjektet på is

Det er ikke penger å tjene på fjernvarme i Larvik sentrum. Derfor skrinlegger Viking Varme nå det planlagte fjernvarmenettet, hovedsakelig på grunn av dårlige prognoser for energiprisene.

– Det er med tungt hjertet at prosjektet skrinlegges, forteller daglig leder for Viking Varme, Bent Bergersen.

– Vi håpet at vi kunne bidra til å oppfylle energi- og miljømålene til Larvik gjennom en sånn fjernvarmeutbygging, men det får vi dessverre ikke til, sier Bergersen.

Selskapet fikk i 2009 konsesjon på utbygging av fjernvarme i Larvik sentrum.

– Prognosene for energiprisene ser ut til å bli så lave at vi ikke får noen lønnsomhet med utbyggingen. Dessuten er Larvik en mindre by hvor det er litt stor avstand mellom de byggene som kan ta imot vannbåren varme og fjernvarme, sånn at det blir veldig dyrt å legge et fjernvarmenett.

Lar andre slippe til

Bergersen forteller at det på nåværende tidspunkt ikke er økonomisk forvarlig å gjennomføre prosjektet, men han utelukker ikke at Viking Varme vil prøve seg igjen når tiden er moden.

– Det kan godt hende at vi kan gjennomføre prosjektet en gang i fremtiden, vi stiller oss også positive til at andre aktører tar opp tråden der vi slapp.

Han legger til at miljøgevinstene ved bruk av fjernvarme er store, og at han helst ser at Larvik også får et fjernvarmenett sånn som de andre byene i Vestfold har.