Hopp til innhold

Sykehuset har for få spesialister

Sykehuset Telemark sliter med å få nok spesialistleger. Leder av legeforeningen i Telemark mener manglene kan få store konsekvenser.

Lege

23 spesialist/overlegestillinger ved Sykehuset Telemark er ledige. Legeforeningen mener det fører til store mangler.

Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

– Mangelen på spesialister fører til lange ventelister for pasientene. I tillegg blir det tøffere og mer press på de andre ansatte, sier Tor Severinsen.

Han er leder av Legeforeningen i Telemark. Som tillitsvalgt for akademikerne ved Sykehuset Telemark, opplever han at konsekvensene er at en del spesialister er slitne, og ikke har overskudd til å gjøre jobben optimalt. Han er også bekymret for de lange ventelistene, særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

Han mener at det er betydelige mangler i forhold til stillingene som det er beregnet at sykehuset trenger, når det gjelder legespesialister.

– Det er på tide at Sykehuset Telemark har større fokus på å få flere spesialister innen enkelte fagområder, sier Severinsen.

Tor Severinsen

Tor Severinsen, leder av Legeforeningen i Telemark, mener sykehuset må gjøre mer for å sikre nok spesialister.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Må til et større sykehus

Sykehuset Telemark har nemlig ikke problemer med å få tak i leger som holder på med spesialisering, men innenfor visse fagområder sliter de med å få nok ansatte som er ferdig med spesialiseringen, bekrefter Per Urdahl.

Han er klinikksjef ved Sykehuset Telemark.

En lege i spesialisering (LIS-lege) er ofte midlertidig ansatt, og må selv sørge for å sette sammen nødvendig jobberfaring, kurs og utdanning for å fullføre utdanningen som spesialist.

For at leger skal bli spesialister eller overleger, kreves det innenfor de fleste fagområder at en del av spesialiseringen gjøres på et større sykehus, som for eksempel ved sykehusene i Oslo.

Mange blir i storbyen

Tor Severinsen i legeforeningen mener problemet oppstår ved at legene ikke kommer tilbake når de har fått den spesialiseringen de trenger på sykehuset i en større by.

– Det er klart at vi har et sterkt ønske om at de legene vi har satset på, vil komme tilbake, svarer klinikksjef Per Urdahl.

Han mener grunnutdanning av "egne" LIS-leger er den beste måten å sikre ettervekst av spesialister.

– Vi ser jo at i en del tilfeller kommer de ikke tilbake, slik vi hadde håpet på, sier Urdahl.

Per Urdahl

Klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, sier at de håper at legene kommer tilbake til sykehuset etter spesialiseringen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Ingen akutt fare

Likevel mener Urdahl at det ikke er noen akutt fare for Telemarks pasienter.

– Det er ingen prekær situasjon for pasienter og publikum, men vi ser at det i en del fagområder kan det være problematisk å sikre etterveksten av og til, sier Urdahl.

Fagområdene det dreier seg om er særlig psykiatri, gynekologi, røntgen, kreft, og mage-tarmsykdommer.

Nettopp fordi det er mangel på spesialister i flere ulike fagområder, er det også flere ulike grunner til at det er slik. Tor Severinsen mener det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø, å ha en god ledelse, og at det er viktig å rekruttere og beholde folk.