Lavere ledighet enn forventet

11 prosent færre helt arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

Nav

NEDGANG: Færre enn fryktet er arbeidsledige ved utgangen av juni, men ledigheten øker innen ingeniør og IKT-fag.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Ved utgangen av juni var det 3451 helt arbeidsledige i Vestfold. Det betyr at 2,8 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige, det samme som landet for øvrig.

– I vår prognose for 2015 estimerte vi at rundt 4000 personer ville være ledige i juni. Ved inngangen til sommerferien er det derfor hyggelig å kunne erkjenne at tilstanden på arbeidsmarkedet er bedre enn forventet, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen i en pressemelding.

Av kommunene i fylket er det Horten som har høyest ledighet med 4 prosent av arbeidsstyrken. Tjøme og Lardal har lavest ledighet med 1,9 prosent.

Flest ledige kvinner mellom 25–29 år

Totalt er det flere ledige menn enn kvinner.

– Tar vi alder i betraktning ser vi imidlertid at det er kvinner i aldersgruppen 25–29 år som har den høyeste ledigheten med 5 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten har vi blant de under 19 og de over 50 år, forteller Tønnesen.

Flere ledige innen ingeniør og IKT-fag

Likevel, blant dem som jobber innen ingeniør og IKT fag registrerer NAV en oppgang i ledigheten på 34 prosent sammenlignet med i fjor.

Det er nå 229 personer som er ledige innenfor denne yrkesgruppen.

Flest ledige finner vi innen yrkene butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg- og anlegg.

Sammenlignet samme tidspunkt i fjor er det imidlertid langt færre ledige innen butikk- og salgsarbeid og bygg- og anlegg.

– At yrker innen industrien og ingeniør og IKT-fag sliter har trolig sammenheng med nedgangstider i Olje- og gass relaterte virksomheter, sier Tønnessen.