Flere uker til neste ledige passtime

– Ikke sats på å få nødpass på flyplassen.

Politiinspektør Kathrine Stein

STOR PÅGANG: Politiets publikumssenter i Stokke utsteder rundt 30 000 pass årlig. – Vi har stor pågang og satt inn ekstra ressurser, sier leder Kathrine Stein.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Publikumssenteret i Stokke har tidligere lagt ut passtimer for 30 dager av gangen. Nå har de økt til 60 dager, samt satt inn ekstra ressurser for å hjelpe dem som trenger et nytt pass før sommerferien.

Passtimene forsvinner imidlertid fort. Timene de la ut mandag er allerede bestilt, og tirsdag 16. mai kunne de opplyse at første ledige time er rundt 19. juni.

Men Kathrine Stein, leder ved publikumssenteret, sier de prøver å sørge for at alle som trenger et pass til sommerferien, får det.

– Vi får stadig avbestillinger, så følg med på nettet. Da kan du finne ledige timer, sier hun.

Det er opp til hver enkelt hvilket politidistrikt de får utstedt pass fra, men det er ulike ordninger rundt omkring i landet, og ventetiden er nå lang flere steder.

– Noen distrikter har drop-in, andre timebestilling, mens noen har begge deler. Det finnes drop-in-køer som er ganske lange rundt omkring nå. Vi har valgt timebestilling fordi vi mener det er best. Da tar det ikke så lang tid når du først er her.

Vil unngå nødpass

Hvis det er krise, reisen nærmer seg og du ikke får time, anbefaler hun deg å ta kontakt.

– Vi prøver å unngå nødpass. Vi kan ha fått en avbestilling, eller kanskje vi kan hjelpe på en annen måte. Kontakt oss hvis det virkelig haster – gjør heller det enn å møte opp på flyplassen for å få nødpass. Det er ikke sikkert det er ressurser til å bistå deg der.

Publikumssenteret merker økt pågang hver eneste vår, men i år ser de i tillegg en økning i antall mennesker som ønsker pass. Det kan ha noe med den midlertidige grensekontrollen å gjøre, tror Stein.

Husk det gamle passet ditt

Hun har en klar anbefaling til alle som forbereder en utenlandstur.

– Sjekk passet når du bestiller reise, ikke når du pakker kofferten.

– Husk også det du trenger, for eksempel fullmakter og gammelt pass. Det er kjedelig om du ikke får gjort det du skal, når du først har fått en time hos oss, fortsetter hun.