Krangel om Ibsen og Skien

Skal skolen hete Henrik Ibsen videregående skole eller Skien videregående skole?

Fulll splittelse blant lærere i Skien.

Krangel rundt Henrik Ibsens navn
Foto: Knut Falch / Scanpix

Diskusjonen har gått høyt på lærerværelsene ved Skien videregående skole og Brekkeby videregående skole.

Spørsmålet er hvilket navn skolen skal ha etter at de to skolene i byen blir slått sammen fra 1. august.

Viktig å sikre seg Henrik Ibsen

De ansatte ved Skien videregående skole vil beholde navnet Skien videregående.

Ved Brekkeby derimot vil de døpe den nye fellesskolen til Henrik Ibsen videregående skole.

– Det er nå vi har sjansen før andre tar navnet, sier forslagsstiller Ragnar Steinstad ved Brekkeby. Han vil unngå at en privatskole i framtida får bruke dramatikerens navn.

Et hån mot Ibsen

Skien har vært med i skolenavnet siden 1823, og Skien VGS er et godt merkenavn hevder de ansatte på Skien VGS.

Dramalærerne ved Skien VGS karakteriserer det som en hån mot Henrik Ibsen å tyne navnet på denne måten. De mener Ibsennavnet for lengst er brukt opp i Skien med blant annet Ibsenhuset, Teater Ibsen Ibsenparken og Rica Hotel Ibsen .

Steinstad er ikke enig. Han tror bruken av Ibsennavnet i en skolesammenheng vil være med på å folkeliggjøre dikteren fra Skien.

– Henrik Ibsen står allerede på sokkel utenfor skolen vår. Det ser ikke ut som han er lei seg over å stå der, sier Ragnar Steinstad.

Navnestriden er så splittende mellom de to skolene at rektor har gitt opp å komme til enighet. Han ber derfor om navnevalget blir bestemt på et høyere plan. Det kan bety at det blir fylkespolitikerne som må bestemme hva skolen skal hete.