– Jeg blir usikker og fortvila

Distriktspsykiatrisk senter i Nedre Telemark kutter en fjerdedel av sengeplassene. Pasient Sigrunn Dalene er bekymra for hva slags tilbud hun vil få.

Sigrunn Dalene

Sigrunn Dalane bli henvist til akuttavdelingen når DPS kutter i plassene.l

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Dalene sliter med depresjon og har i perioder hatt plass på døgnenheten ved distriktspsykiatrisk senter i Skien.

Jostein Todal

Klinikksjef Jostein Todal sier det er flere grunner til å redusere antall sengeplasser.

Foto: Øystein Økter / NRK
Sigrunn Dalene

Sigrunn Dalene ble urolig etter å ha lest svaret fra sykehuset.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Jeg prøver å klare meg uten, men hvis det blir for ille er det godt å vite at jeg kan søke meg inn der.

Ved senteret har hun fått timer hos psykolog eller psykiater. Det er også samtaler med kontaktsykepleiere. I tillegg har hun vært aktiv med arbeidsterapi, strikking, spill og turer med ansatte og medpasienter.

– Jeg synes jeg får et pusterom.

Avslag

Nylig søkte hun gjennom sin fastlege, om å få plass ved døgnenheten ved senteret. Denne gangen fikk hun avslag.

Begrunnelsen var at det vil bli 15 færre sengeplasser fra i høst.

I svaret stod det at det ikke gis tilbud til nye pasienter uten at det er høyst nødvendig. Dalene er i stedet henvist til akuttavdelingen. Det vil hun helst unngå.

– Jo lengre man er brutt ned, jo lengre tid tar det å bygge seg opp.

Hun er bekymra for hva slags tilbud som pasientene vil få med færre døgnplasser.

Vil behandle flere på dagtid

Sykehuset Telemark ønsker å behandle flere pasienter på dagtid. Sengeplasser skal erstattes med dagtilbud. Samtidig vil helsepersonell reise ut til pasientene.

– Myndighetene ønsker at sykehusene skal redusere døgnbehandling og øke dagbehandling for pasientene det egner seg for, sier klinikksjef Jostein Todal på psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark.

Samtidig skal Sykehuset Telemark redusere sine utgifter. Ved psykiatrisk avdeling må det kuttes 8,5 millioner kroner neste år.

Må kutte 8,5 millioner kroner

Todal innrømmer at den økonomiske situasjonen er medvirkende årsak til at det blir færre sengeplasser.

Nå skal sykehuset samarbeide med kommunene om en ny type behandling.

Todal sier at det fremdeles skal være et lavterskeltilbud for pasienter som har behov for det.

– Jeg forstår at pasienter som er vant til en type behandling kan bli usikre. Vi skal sikre at pasienter som har behov for døgnbehandling får det, sier Todal.