Hopp til innhold

Kun Tokke har søkt om pengestøtte

Tokke er den eneste kommunen i Telemark som i år har søkt om penger til oppfølging av berørte etter 22. juli.

Utøya

Tokke kommune er den eneste kommunen i Telemark, som har søkt om penger til oppfølging av berørte etter 22.juli.

Foto: NRK

– Når ikke flere kommuner har søkt, så er det fordi de tenker at de tar seg av oppfølgingen på en rimelig god måte i det omfanget de ser det er behov for.

Det sier fungerende fylkeslege i Telemark, Yngve Holmern. Han synes det er overraskende at ikke flere har søkt. Han har vært i kontakt med flere kommuner i Telemark.

– De har svart at omfanget av oppfølging ikke er større nå enn at de klarer det innenfor det bestående apparatet de har, sier Holmern.

Yngve Holmern

Fylkeslege i Telemark, Yngve Holmern, sier kommunene stort sett har

Foto: Stine Hansen / NRK

Etter terrorhandlingene på Utøya og Regjeringskvartalet ble det i 2011 og 2012 fordelt midler til oppfølging til kommunene gjennom fylkesmannen. Nå må kommunene selv søke om midler til oppfølging av berørte etter 22. juli. Det er det kun Tokke kommune som har gjort i Telemark.

Overrasket

Ordfører i Tokke kommune, Hilde Alice Vågslid, er overrasket over at ikke flere har søkt.

– Jeg hadde trodd at flere kommuner benytter denne muligheten til å få ekstra ressurser i et slikt arbeid med oppbygginga etter en så stor tragedie.

Vågslid sier at pengene skal gjære kommunen bedre til å håndtere kriser.

– Vi kommer i hovedsak til å bruke ressurser til oppbygging av familie og berørte.

– Ikke minst er det viktig å ha en kompetanseheving av kriseteamet, slik at vi kan ta av oss folk på best mulig måte.

Hilde Alice Vågslid

Ordfører i Tokkem, Hilde Alice Vågslid, er overrasket over at ikke flere har søkt om pengestøtte.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK