Kritiske til planer om lakseoppdrett i Horten

Sportsfiskerne har lite å frykte, mener Mads Bækkelund. Han sier at han skal revolusjonere norsk oppdrettsnæring.

Laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag.

OPPDRETTSLAKS: Mads Bækkelund og Fjord Visjon Lax søker om tillatelse til å drive med lakseoppdrett i Oslofjorden (illustrasjonsbilde).

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Mange er ikke mot oppdrettsanlegg generelt, men har utfordringer med konsekvensene anleggene har fått, både for miljø og sportsfiske, i områder der det er oppdrettsintensivt.

Sportsfisker Erik Grimsøen publiserte nylig et blogginnlegg der han gikk hardt ut mot planene om et oppdrettsanlegg for laks ved Bastøy i Horten.

Han sier flere sportsfiskere frykter at oppdrett i dette området vil føre til sykdom og parasitter hos vill fisk.

– Oslofjorden ligger ved inngangen til flere lakse- og sjøørretvassdrag, hvor det blant annet settes ut flere hundre tusen sjøørretyngel hvert år. Å få sykdommer og parasitter inn i et slikt system vil brakklegge titusenvis av dugnadstimer og betydelige pengebeløp.

Grimsøen mener det er mulig å redusere risikoen for sykdom og parasitter vesentlig med lukkede anlegg. Da unngår man også spredning av avfall fra oppdrettsfisken. Likevel er han skeptisk til planene som legges frem.

– Oslofjorden har svært lite til felles med fjordene der man normalt finner slike anlegg. Jeg klarer ikke helt å se at man tar høyde for disse forskjellene.

– Skal gjøres så naturlig som mulig

Mannen bak planene, Mads Bækkelund, mener sportsfiskerne ikke har noe å frykte.

Mads Bækkelund

STORE PLANER: Mads Bækkelund og Fjord Visjon Lax ønsker blant annet å etablere et senter der man kan lære om oppdrett av fisk.

Foto: Privat

– Det blir i hvert fall ikke åpne merder. Det er helt klart. Spørsmålet er om de skal være semi-lukkede eller helt lukkede. Uansett tar vi opp all skitten etter oss, det skal være rømningsfritt og det skal være lusefritt.

Han mener det er mulig å samarbeide med flere av dem som nå er kritiske til planene.

– De skal få alle opplysningene de ønsker, de skal få være med på laget og se hvordan dette fungerer. Jeg mener at et nytt oppdrettsanlegg i Oslofjorden, i liten skala, vil være et pioneranlegg der vi kan vise resten av landet hvordan man kan drive.

Har søkt om tillatelse

Fiskeridirektoratet bekrefter at Bækkelund og Fjord Visjon Lax har søkt om tillatelse til å drive oppdrett i Oslofjorden. Søknaden er fortsatt under behandling.

Seniorrådgiver Erlend Godø forteller at det er direktoratet som gir slike tillatelser, men at en eventuell plassering blant annet må behandles av fylkeskommunen, Mattilsynet, Kystverket og Fylkesmannen i Vestfold.