Hopp til innhold

Smitteutbrudd på sykehuset: – Noe av det siste mamma sa, var at vi måtte gå til media

Astrid Toverud klaget over at de ansatte ikke brukte munnbind da hun var innlagt på sykehuset i desember. Den 2. januar døde den eldre kvinnen av korona.

Sissel Thommesen og moren Astrid Toverud.

NÆRT FORHOLD: – Hun var min aller nærmeste. Vi skulle hatt flere fine år sammen, sier Sissel Thommesen (t.v.), etter at moren døde 2. januar.

Foto: Privat

Hittil har Sykehuset Telemark hatt 72 innlagte pasienter med covid-19 siden 12. mars i fjor.

Av disse har 15 pasienter sannsynligvis blitt smittet på sykehuset.

Seks mennesker døde.

Astrid Toverud var en av dem.

– Det er klart jeg er bitter, sier datteren Sissel Thommesen.

Ble dårligere etter sykehusopphold

Moren hadde lungesykdommen kols.

En enkel pacemakeroperasjon ved Sykehuset Telemark skulle gjøre hverdagen litt enklere. Det skulle bli lettere å puste.

Slik ble det ikke.

Sissel Thommesen
Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Operasjonen 7. desember gikk i utgangspunktet fint.

Allerede dagen etter kunne 81-åringen reise hjem til leiligheten sin i Porsgrunn.

I tiden som fulgte ble den eldre kvinnen imidlertid dårligere.

Datteren begynte å bli bekymret. Ikke minst da hun leste om smitteutbrudd på sykehuset.

Moren tok det på sin side med godt mot. Hun var jo ikke lenger innlagt, så hun kunne vel ikke være smittet?

Datterens bekymring skulle dessverre vise seg å være berettiget.

Hentet med ambulanse

Hun besøkte moren daglig. Den 19. desember ble tilstanden brått veldig alvorlig.

Da fant Thommesen moren liggende på gulvet i hjemme i stuen. Sterkt redusert.

Hun ble kjørt til akuttmottaket ved Sykehuset i Skien med ambulanse. Kort tid senere fikk pasienten påvist covid-19.

Datteren og flere hjemmehjelpere som hadde vært i nærheten av Astrid ble umiddelbart satt i karantene.

Ingen av dem fikk påvist smitte i etterkant, og er ifølge Thommesen de eneste moren var i kontakt med utenom sykehuset i den aktuelle perioden.

– Hun var min aller nærmeste

Sissel Thommesen
Sissel Thommesen
Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Fire dager senere ble hun sendt hjem igjen.

– Hun var ikke syk nok til å være innlagt, forteller datteren.

Atter en gang ble tilstanden forverret. Første juledag ble hun lagt inn på nytt. Astrid Toverud kom aldri ut fra sykehuset igjen.

– Hun var min aller nærmeste. Vi skulle hatt flere fine år sammen.

Mener de kunne gjort mer

De etterlatte ser ikke noen andre muligheter enn at hun har blitt smittet på sykehuset.

Familien klandrer i dag sykehuset og FHI for at moren og flere andre kan ha blitt smittet da de var innlagt i desember.

Moren klaget selv over mangelfull bruk av munnbind da hun var innlagt første gang, forteller datteren.

– Noe av det siste mamma sa, var at vi måtte gå til media, sier Thommesen.

FHI har fått anledning til å kommentere kritikken i saken, men hadde tirsdag ikke mulighet til å stille til intervju.

Sykehuset Telemark har også blitt presentert for kritikken.

Administrerende direktør, Tom Helge Rønning, mener sykehuset har fulgt de nasjonale føringene for bruk av smittevernutstyr under hele pandemien.

Tom Helge Rønning

AVVENTER TILSYNSRAPPORT: Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Han kommenterer ikke enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det må ikke skapes et inntrykk av at vi på sykehuset i Telemark ikke bruker munnbind, det mener jeg er feil. Vi har gjennom hele pandemien fulgt de nasjonale føringene for bruk av smittevernutstyr, sier Rønning.

Han forklarer at da smittetrykket økte i Grenland i desember begynte sykehusets ansatte i større grad å bruke munnbind.

– Uforsvarlig

Nylig skrev NRK om Reidun Juklerød, som også var blant de seks som døde.

De fleste av de 15 antatt smittede var innlagt på sykehuset i Telemark under et utbrudd av covid-19 i desember. Da ble både pasienter og ansatte smittet, og det var også pasienter som ble skrevet ut med smitte før sykehuset oppdaget utbruddet.

Statsforvalteren har fått ansvaret for å granske hendelsene i desember, på initiativ fra sykehuset selv.

Jørn Klein, professor i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, støtter de etterlattes bekymring rundt bruken av munnbind på norske sykehus.

Jørn Klein, førsteamanuensis i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

KRITISK: Jørn Klein, professor i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Foto: OLE OSKAR ERIKSEN / NRK

Han vil ikke fastslå at mangelen på munnbind var en årsak til utbruddet på sykehuset, men er tydelig på at det uansett er et åpenbart smitteverntiltak som ikke har blitt brukt.

Flere sykehus har periodevis en regel om bruk av munnbind dersom man ikke klarer å holde mer enn to meter avstand til pasienten.

Dette holder ikke, mener eksperten.

– Dråpene vi snakker om har ulik størrelse. De faller ikke ned etter én meter. Det er bare tull. De kan spre seg fire til fem meter, hevder Klein.

Han viser til at sykehus i resten av Europa har innført påbud om bruk av munnbind.

NRK har vært i kontakt med en rekke sykehus over hele landet.

De opplyser at bruken av munnbind vurderes fortløpende. Blant annet sett i sammenheng med nasjonale anbefalinger fra FHI og den lokale smittesituasjonen.

Dette gjelder også ved Sykehuset Telemark.

Der er regelen i skrivende stund at munnbind kan brukes hvis det ikke går an å holde to meter avstand ved kontakter over 15 minutter.

– Uforsvarlig. Pålegg bruk av munnbind for å verne liv, beskytte pasientene og de ansatte, mener Klein.

Mener fremstillingen er uriktig

Rønning mener fremstillingen blir uriktig. Han mener sykehuset har fulgt de nasjonale retningslinjene og vært nøye med både håndhygiene og avstand.

– Jeg tror også man skal huske på at det ikke er noen garanti for å unngå smitte. Og det finnes tydelige indikasjoner på at viruset har smittet, selv om man har benyttet munnbind. For eksempel er øynene en mulig inngangsport for koronaviruset, sier Rønning.

Når det gjelder utbruddet ved en medisinsk avdeling i desember, sier Rønning at de skal gjennomgå alle smittetilfeller og ha en intern hendelsesanalyse.

– Da skal vi blant annet vurdere om rutinene våre har vært gode nok, og om vi har vært flinke nok til å følge de rutinene vi har hatt.

Sykehuset venter nå på svar fra Statsforvalteren om sykehuset er klanderverdig på noen måte. Sissel Thommesen mener likevel sykehusdirektør Tom Helge Rønning skylder de pårørende en unnskyldning.

– Hvis det viser seg at sykehuset er klanderverdig så ber jeg selvfølgelig om unnskyldning, svarer Rønning.

NRK opplyser at det er gjort en endring i saken etter at den først ble publisert. I artikkelen ble det først meldt at Norge og Sverige ikke har påbud. Det viser seg imidlertid at det er påbud om bruk av munnbind i Sverige. De regionale helseforetakene i Sverige har innført påbud om munnbind, om det er flere enn ett menneske i et rom.