Skole nekter homofile jobb

Kravene til ansatte ved Grenland kristne skole møter sterke reaksjoner.

Strømdal skole

Hit til Strømdal skole i Skien skal Grenland Kristne Friskole flytte inn om ikke så lenge. Lærere som skal arbeide her bør følge Bibelens budskap i forhold til samliv og forhold.

Foto: Heidi Pleym / NRK

– Det er diskriminerende og stygt, mener Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile.

Styret ved Grenland Kristne Friskole i Skien krever at ansatte deler skolens grunnsyn, også om det seksuelle samliv.

– Vi ser ingen konflikt mellom å være heterofil, homofil, skilt eller gift og samtidig være et godt forbilde og god rollemodell for barn. Det er ingen konflikt i det, sier Geir Wiknes i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile.

Bibelens budskap om samliv og ekteskap

Geir Wiknes

Geir Wiknes i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile reagerer på ansettelseskravene ved Grenland Kristne Friskole i Skien.

Foto: Asker menighet

Alle er ikke nødvendigvis enige i det.

– Det dette betyr først og fremst, er at de som blir ansatt ved vår skole kan akseptere at det er utgangspunktet for å kunne fungere som lærer, og formidle det budskapet som vi tror er Bibelens budskap i forhold til samliv og ekteskap, sier styremedlem i Grenland Kristne Friskole, Runar Wold til NRK.no.

Fire menigheter i Grenland samarbeider om opprettelsen av den nye, kristne friskolen i Skien.

Ved ansettelse i skolen må lærerne undertegne en arbeidsavtale der det blant annet heter at: «Skolen presiserer at det seksuelle samliv hører hjemme i det heterofile, monogame og livslange ekteskap, og dette synet ligger til grunn for skolens ansettelsespolitikk.»

– Vil dere ha lærere som er homofile, skilte eller samboende?

– Vi ønsker at alle tilsatte ved skolen skal fremme samlivet som hører hjemme i det heterofile, monogame, livslange ekteskap, sier Wold.

– Diskriminerende og stygt

Dette reagerer Wiknes på og sier at dersom skilte, samboende eller homofile ikke blir vurdert på grunn av samlivsform, vil de prøve det mot diskrimineringsvernet.

– En skole er ikke en kirke. Det vil være veldig uheldig overfor barna som går på denne skolen å få holdninger tillagt av voksne som sier at en livsform er rett, og en annen er gal. Så handler det om at de vil støtte opp om en diskriminering av homofile, og den form for diskriminering er uakseptabel. De kristne organisasjonene og menighetene har homofile blant seg. Det er veldig viktig å anerkjenne det, for det å rangere mennesker på den måten, det er veldig stygt, sier Wiknes.

Snevrer inn

Hedda Foss Five

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Skien, Hedda Foss Five.

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

Skolen er godkjent av utdanningsdirektoratet, likevel mener ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Skien, Hedda Foss Five at ansettelseskrava er uheldige.

– Det snevrer jo også inn hvilke mennesker som kan søke på disse jobbene. Det kan være mange dyktige pedagoger der ute som er troende, og som identifiserer seg med trosgrunnlaget til denne skolen, men som er samboende, skilte av ulike årsaker eller som har en annen seksuell legning. Dermed får man kanskje færre gode søkere og kunne fått enda bedre lærere, sier Five.

– Vi tror på både tilgivelse og gjenopprettelse, og menneskets hjelp til forandring. Så du kan si at derfor blir det viktig for oss å formulere at grunnsynet vårt, og vår holdning og den store rammen rundt det hele, er det som står her. Det vil være en ramme som vi ønsker å sette som et ideal, sier Wold.

Må vurdere begge parters syn

Margrethe Søbstad som er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, skriver i en epost til NRK at ombudet ikke kan gi noen uttalelse uten å ha vurdert alle sider av saken, og begge parters syn på den.

– Hvorvidt skolen lovlig kan legge vekt på seksuell orientering ved ansettelsen, vil bero på en konkret vurdering, skriver hun.

Ifølge seniorrådgiveren er ikke sivilstatus, det vil si om søkeren er samboer eller skilt, et vernet diskrimineringsgrunnlag.

– Diskriminering av homofile ved ansettelse er i utgangspunktet forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1. Unntak kan gjøres iht arbeidsmiljøloven § 13-3 første ledd. Vilkårene er at forskjellsbehandlingen (her: ikke å ansette homofile) er religiøst begrunnet og nødvendig ut fra trossamfunnets eller virksomhetens religiøse lære. Man vil blant annet se på om læreren skal ha en religiøs funksjon, f.eks ha religionsundervisning eller fungere som sjelesørger. Forskjellsbehandlingen må heller ikke være ”uforholdsmessig inngripende” overfor den det gjelder, skriver hun videre.

Skolens tilleggskrav ved tilsetting

I tilleggskravene ved tilsetting ved Grenland Kristne Friskole stilles det følgende krav.

Ved ansettelser i skolen må arbeidstakeren undertegne en arbeidsavtale som inneholder disse hovedpunktene:

  • Alle tilsatte ved Grenland Kristne Friskole må samtykke i skolens grunnsyn og opptre i samsvar med skolens formål og visjon (Arbeidsmiljøloven § 13-3).
  • Rektor og lærerpersonalet må være bekjennende kristne.
  • Skolen presiserer at det seksuelle samliv hører hjemme i det heterofile, monogame og livslange ekteskap. Dette syn ligger til grunn for skolens personalpolitikk.
  • Arbeidstakeren har en viktig forbildefunksjon og forplikter seg derfor, både i arbeid og fritid, til en livsførsel som er i samsvar med skolens grunnsyn, verdigrunnlag og formål slik dette kommer til uttrykk i skolens formål og statutter. Brudd på skolens regelverk eller en livsførsel som bryter med skolens verdier og normer, kan danne grunnlag for oppsigelse.
  • Lærerpersonalet må delta i skolens pedagogiske utviklingsarbeid – også den delen som omfatter skolens kristne profil og delta i skolens andaktsliv.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Reporter Stian Wåsjø Simonsen sjekker hva det koster å lade bilen, dusje og bruke oppvaskmaskinen på en dag med rekordhøye strømpriser.

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj