Knusende tap om p-bot i retten

Gordon Spangelid fra Horten nektet å betale parkeringsboten på 800 kroner. Nå har han tapt i retten.

Parkeringsbot

Hortens-mannen er nå dømt til å betale langt mer enn 800 kroner.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det var i februar i fjor at Spangelid fikk parkeringsboten. Han stod parkert på en kundeparkering utenfor en bank i Lørenskog.

Da parkeringsvakten så at han ikke var i banken, ga han Spangelid en bot.

Spangelid hevdet at han ikke skulle få boten fordi han hadde vært kunde hos banken da den ble skrevet, og dermed kunne bruke den gratis kundeparkeringen.

Han nektet derfor å betale boten, og parkeringsselskapet Perako AS tok ut en forliksklage. Spangelid fikk medhold i Forliksrådet, men parkeringsselskapet anket saken til tingretten. Det ble dermed opp til Nordre Vestfold tingrett å behandle saken.

Parkeringsselskapet vant og Spangelid må ut med langt med enn 800 kroner.

I tillegg til å betale sine egne advokatutgifter på omtrent 70 000 kroner, er han dømt til å betale 6 000 kroner av parkeringsselskapets saksomkostninger, samt boten på 800 kroner med forsinkelsesrenter.

Uvisst om han anker

Ifølge dommen kunne ikke Spangelid bevise at han var i banken da boten ble skrevet, og retten la derfor parkeringsvaktens forklaring til grunn.

Det neste spørsmålet retten da skulle ta stilling til, var om parkeringsbestemmelsene krever at man er kunde ved banken under hele parkeringstiden, eller om det er tilstrekkelig at man har vært kunde i løpet av parkeringsperioden.

Retten kom fram til at parkeringsretten kun gjelder det tidsrommet en er kunde, og mener dermed at Spangelid ikke hadde rett til å bruke bankens kundeparkering da han forlot banken og gikk videre til en annen virksomhet i nærheten.

Ifølge TV2.no skal han nå diskutere om han vil anke dommen eller ikke, med sin advokat.