Klager på busstilbud på Skåtøy

Folk på Skåtøy utenfor Kragerø er frustrert etter at fylkeskommunen reduserer fem daglige bussavganger til avganger tilpasset skolestart og -slutt. Nestleder i Skåtøy vel Lisbet Thoresen tror det blir tungvint både for barn og voksne og at det kan stoppe tilflytting til øya. Tore Felland Storhaug i Telemark fylkeskommune sier at dagens tilbud er lite brukt midt på dagen, og dessuten må fylkeskommunen spare penger.