Hopp til innhold

Jotun dømt til å betale 2,3 millioner i erstatning

Malingprodusenten Jotun, som har hovedkontor i Sandefjord, er dømt til å betale 2,3 millioner kroner i erstatning til Westing AS. Årsaken er at Jotun brøt en avtale med firmaet.

Jotuns fabrikker i Sandefjord

Jotun må betale et par millioner i erstatning etter at de brøt en avtale med en firmaet Westing AS. Her fra Jotuns fabrikker på Gimle i Sandefjord, der selskapet har sitt hovedkontor.

Foto: Yngve Tørrestad/NRK

Sandefjord tingrett har kommet frem til at Jotun har ført til et tap på 2,3 millioner kroner for Westing.

Årsaken er at Jotun urettmessig sa opp en forhandleravtale som ga Westing eksklusiv rett til å markedsføre og selge Jotuns produkter i Sogn, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Jotun sa opp forhandleravtalen i april 2013, på betingelse av 18 måneders oppsigelsestid.

Ny avtale med stor konkurrent

I desember 2013 inngikk Westing ny forhandleravtale med en ny leverandør, Akzo – en av Jotuns største konkurrenter.

Én måned senere hevet Jotun avtalen med Westing med umiddelbar virkning, selv om det fortsatt var ti måneder igjen av oppsigelsestida.

Westing mener at dette førte til tap for bedriften og krevde 11, 2 millioner kroner i erstatning fra Jotun, blant annet for fortjenestetap og tap knyttet til varelageret.

Retten kom fram til at Jotun urettmessig hevet forhandleravtalen med Westing, men at det var riktig at malingsbedriften kun betalte et erstatningskrav på 2,3 millioner kroner.

Kan anke

Jotun har ennå ikke tatt stilling til om selskapet skal anke dommen.

– Dommen er nettopp avsagt, så dette vil vi først ta stilling til om en uke eller to, sier Jotuns advokat Geir Henning Sviggum til NRK.no

– Det var opprinnelig et krav på over 11 millioner kroner, så sånn sett er dommen veldig lav, legger han til.

Ble ikke enige om forlik

Jotun mener at Westing AS ikke forholdt seg lojalt til selskapet etter at oppsigelsestiden startet, med tanke på hva Westing gjorde for å skaffe en ny leverandør.

Saken ble reist i Sandefjord tingrett etter at partene ikke klarte å bli enige om et forlik i august 2015.

Partene delte saksomkostningene.