Ikke rør dem!

De kan se både pjuskete og forkomne ut, men synet bedrar. Dette er fugleunger som er ute på opplæring.

Måkeunger

Disse måkeungene i Tønsberg sentrum kan kanskje se ut til å ha behov for en hjelpende hånd. Det har de ikke. Foreldrene holder seg i nærheten og mater ungene jevnlig til de greier å fly selv.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Etter vårens og sommerens fødselsboom i mange fuglereir, har mange fugleunger nå forlatt reirene for å lære seg å overleve. Det bør de få gjøre uten at vi mennesker blander oss inn.

Norsk Ornitologisk Forening ber om at vi holder oss unna fugleunger som tilsynelatende ser ut som at de er forlatt av foreldrene. Det er nemlig svært sjelden at de er forlatt. Foreldrene er trolig rett i nærheten. Dersom vi lar ungene være i fred, blir de matet av foreldrene til de selv kan ta til vingene.

Det skjer hvert år

Naturoppsynsmann Egil Soglo i Statens Naturoppsyn i Vestfold slutter seg til advarselen fra Norsk Ornitologisk Forening.

– Det er et årlig fenomen at folk finner fugleunger som har forlatt reiret. Enkelte vil gjerne ta dem med hjem og hjelpe dem. Det kan gå svært dårlig.

På opplæring

Soglo understreker at det er naturens prosess vi er vitne til når fugleunger virrer omkring på bakken og ser stakkarslig og pjuskete ut. Egentlig er de på opplæring.

– De må bruke tid på å lære seg å fly. Da må foreldrene mate dem mens de er på bakken. Det er ikke sikkert vi ser foreldrene, men de er i nærheten. Er det måkeunger, kan vi risikere å bli bombardert med skitt av foreldrene dersom vi kommer for nær ungene.

Går sjelden bra

Naturoppsynsmannen sier at det i unntakstilfeller kan være aktuelt å gripe inn. Dersom de står i fare for å bli påkjørt, kan man eventuelt flytte ungen noen meter vekk fra veien og deretter forlate den.

– Det er sikkert noen som tenker at de gjør en god gjerning ved å ta med seg fugleunger hjem. Men det går som regel veldig dårlig med de ungene som blir "tatt hånd om".