Hytteboom i Nissedal

Det bygges hytter som aldri før i Nissedal. Det er bra for innbyggerne i kommunen, sier ordfører Halvor Homme.

Hytte i Nissedal

Nissedal har tre ganger så mange hytter som bolighus.

Foto: Robert Hansen

Nissedal er nå en av kommunene i Norge med flest antall hytter i forhold til innbyggertallet. Kommunen har tre ganger så mange hytter som bolighus: 2350 hytter mot 735 bolighus. Og flere hytter skal det bli.

Viktig faktor i kommunens økonomi

– Bare her oppe i Kyrkjebygdheia er det i dag 570 hytter, og nå skal det bygges 650 nye, sier hytteutvikler Halvor Grimstvedt.

Han mener at passe avstand til byene, vakker natur og gode skiforhold er hovedårsakene til at folk ønsker å bygge hytte i kommunen.

Halvor Grimstvedt

Hytteutvikler Halvor Grimstvedt sier at det er planer om flere hundre nye hytter i kommunen.

Foto: Robert Hansen

– Vi jobber dessuten hardt for å tilpasse hyttene i naturen. Store tomter og minst mulig kunstige inngrep er viktig for oss.

Ordfører Halvor Homme mener at hyttefolket har blitt enn viktig faktor i kommunens økonomi.

– Nissedal hadde vært et fattigere samfunn uten de flotte hytteturistene. Vi har fire gode matforretninger, bensinstasjon, byggevareshop og flere andre butikker. Dette hadde vi ikke hatt uten hytteinnbyggerne våre.

Kommunale avgifter blir billigere

Undersøkelser viser at hver hytte gir en verdiskapning på rundt 50.000 kroner i året til vertskommunen. Men Homme peker på at hyttefolket bidrar med mer enn bare penger.

– Folk utenfra bringer med seg andre tanker og ideer. Og det er sunt for oss. Dessuten er de med på en del dugnader, som for eksempel løypekjøring. De involverer seg i samfunnet og det er en verdi som vi som bor her nyter godt av og setter stor pris på.

Ordfører Halvor Homme i Nissedal

Ordfører Halvor Homme sier folk utenfra bringer med seg andre tanker og ideer.

Foto: Robert Hansen

Kommunen har oppgradert vei, vann og kloakk for nesten 100 millioner kroner de siste årene. Mange var skeptiske til den investeringen, men ordføreren mener det har vært vel anvendte penger som nå gir positive effekter.

– Når vi er mange til å spleise på regninga, vil det komme alle til gode. Takket være de mange hyttene har de kommunale avgiftene gått ned i Nissedal. Innbyggerne har fått et bedre og rimeligere tilbud, sier Homme.

– Hva føler de lokale innbyggerne om den store hyttebyggingen?

– Det har nok vært litt opp og ned gjennom historien. Men de siste ti årene har de fleste erkjent at Nissedal vil være en reiselivskommune. Så jeg føler at det er stemning for at vi skal satse på dette også i tiden framover, sier Homme.