Hopp til innhold

Hva er ikke tillatt?

I Drammen er det ikke lov til å skrive eller tegne på offentlige vegger. Men hva er tillatt?

Skilt i Drammen
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Noen kaller det kunst, andre kaller det forsøpling. Graffiti er et omdiskutert tema for tiden, spesielt i Drammen. Drammen bystyre vedtok nylig en nulltoleranse for graffiti, men åpner for muligheten av å legge forholdene til rette innendørs.

Det er mange som kaller virksomheten grafitti. Ordet graffiti finnes ikke. Det nærmeste vi kommer er grafitt – et karbonmineral. Det er grafitt i blyanter og grafitt brukes også som smøremiddel.

I følge Kunnskapsforlagets blå språk- og ordbok på internet, ordnett.no, kommer graffiti av det italienske ordet graffiare som betyr å risse. Graffiti betyr ”innskrift i form av tegninger eller skrift malt på vegg eller annen lignende flate.”

Nettstedet skriver også at det er ansett som hærverk.

Graffiti er avledet av sgraffito som betyr ”innrisset dekor – især  på leirgods og fasader”.

Drammen kommune har i lang tid varslet at de ikke aksepterer denne aktiviteten på offentlig sted. I Gjetergata har kommunens folk hengt opp et budskap som alle forstår betyr at de ikke tillater noen form for innskrift på den aktuelle veggen. Det er bare det at også kommunens ansvarlige for den slags kommunal dekor heller ikke har fått med seg hva som egentlig ikke er tillatt.