Høysesong for veiarbeid

– Det er altfor mange som ikke overholder reglene.

Asfaltering på E18

SESONG: Det er nødvendig at en del veiarbeid gjøres på sommeren, sier Statens vegvesen (arkivbilde).

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen region sør, Tore Kaurin, forteller at vegvesenet er helt avhengig av å få utført en del arbeid på sommeren. Særlig når det kommer til legging av asfalt.

– For å få den kvaliteten vi skal ha, må vi ha varme.

Kaurin forteller at også andre arbeider, som fjellrensk, er vanskelig å få gjort på vinteren. Derfor blir de varmeste månedene mer eller mindre høysesong for veiarbeid.

Uønsket oppførsel

Avdelingsdirektøren forteller at veiarbeid er et tema som engasjerer bilister og andre trafikanter.

– Jeg tror veldig mange har forståelse. Det at vi asfalterer gjør at det blir sikrere å kjøre, mindre støy i bilen og så videre.

Tore Kaurin

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, sier trafikanter må vise hensyn når det pågår arbeid langs veien.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Likevel oppstår det hvert år farlige situasjoner.

– Det er en del veldig uønsket oppførsel. Det er altfor mange som ikke overholder reglene når trafikken dirigeres, forklarer Kaurin.

– Vi har arbeidere som har blitt påkjørt i jobb for trafikantene.

Vurderer

Veiarbeid bidrar ofte til å skape køer, Kaurin forteller at vegvesenet derfor vurderer når det er mest hensiktsmessig at det jobbes.

– Vi kan bruke noe mer nattarbeid der hvor det er mye trafikk. Men da blir det mindre asfalt fordi vi må betale mer for å få gjort det. Det er hele tiden avveininger.

Han mener det viktigste er at bilister respekterer alle som jobber langs veien.

– Vi gambler ikke med liv i trafikken. Det synes vi noen har for lite forståelse for, men det store bildet er at det går bra.

Asfalterer E18

Nå jobbes det med å legge ny asfalt ved Sande og Langåker på E18 gjennom Vestfold.

Årsaken er hjulsporene som har dannet seg i veibanen, ikke at veien er dårlig, forklarer Kaurin.

Disse arbeidene er planlagt å være ferdige til sommerferien.